Nicole (systemisk erytematøs lupus (les))

Nicole snakker om sin diagnose av systemisk lupus erythematoso (les) og neste behandling på National Institutes of Health (NIH).

Gjengitt med tillatelse Nih og te kliniske studier. NIH vil ikke ha eller anbefale noe produkt, service eller informasjon som er beskrevet her eller tilbys av Healthline. Siste revisjon av siden 2017.