Kan hepatitt C smitte ved seksuell kontakt?

Hvor farlig er hepatitt C?

Noen lever med kronisk infeksjon i mange år uten at de får noen helseproblemer. Hos noen kan viruset skade leveren og gi arrdannelse (skrumplever eller cirrhose). Dette kan føre til leversvikt og i noen tilfeller leverkreft, som begge er livstruende tilstander.

Kan hepatitt C forsvinne av seg selv?

Kroppen kan nedkjempe viruset på naturlig måte uten behandling. Dette skjer for mellom 15-45 av 100 personer som er smittet av viruset, men vanligvis forblir viruset i blodet. Hvis infeksjonen har vart i mer enn seks måneder, kalles det kronisk hepatitt C.

Hvordan behandles hepatitt C?

Medikamentene. Behandling av hepatitt C har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling. Nye effektive medikamenter er utviklet som gjør at nesten alle kan bli helbredet med tablettbehandling, med få bivirkninger og med en kortere kur enn før.

Er gastroenteritt smittsomt?

Bakteriell gastroenteritt kan smitte ved inntak av kontaminert vann eller matvarer. Smitte fra person til person ved fekal-oral kontakt under uhygieniske forhold kan forekomme (sjelden ved salmonella og campylobacter, vanligere ved shigella).

Kan hepatitt smitte gjennom spytt?

Hiv og hepatitt smitter ikke via spytt, selv ikke om spyttet er blodig.

Hvilken hepatitt er farligst?

De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen.

Kan man dø av hepatitt?

Sykdommen skader leveren og resulterer ofte i kreft og død. I Norge behandler man 500 pasienter per år og får cirka 1000 nye registrerte smittede, så det blir et gap. – Hepatitt C kan resultere i sykemeldinger, sykehusinnleggelser, kreft, leversvikt og stadig nye smittede.

Kan man bli kvitt hepatitt?

De fleste smittede vil kvitte seg med viruset og danne beskyttende antistoffer i løpet av noen måneder. De er da immune mot hepatitt B resten av livet. Cirka 5 prosent av voksne og opp mot 95 prosent av barn som smittes i forbindelse med fødsel og tidlig barndom kvitter seg ikke med viruset.

Hvor lenge varer hepatitt?

Sykdomsforløp ved hepatitt A

Det tar gjennomsnittlig 28 dager fra man smittes til sykdommen eventuelt bryter ut.. Den første sykdomsfasen varer vanligvis i 1-3 uker, men man kan være plaget av slapphet i 2-3 måneder. Gjennomgått infeksjon gir varig immunitet, og man får ikke sykdommen gjentatte ganger.

Hva er hepatitt AB og C?

Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt B-viruset og hepatitt C-viruset. Noen (men ikke alle) som blir smittet av disse virusene vil få sykdomstegn som gulsott (gul farge i øyne og på hud), slapphet, kvalme eller magesmerter.

Hvor lenge lever hepatitt C utenfor kroppen?

Hepatitt C-viruset lever også mye lenger enn HIV-viruset i friluft. HIV dør etter et døgn utenfor blodstrømmen, hvis du søler. Hepatitt C-viruset kan overleve og smitte i seks døgn.