Hvordan trener man eksplosiv styrke?

Hva er en eksplosiv øvelse?

Eksplosiv trening går ut på at ein bevegar ei gitt vekt på kortast muleg tid. Om ein øvelse blir utført så eksplosivt som muleg vil ein øke muskelfiberaktiveringa i ein mykje større grad.

Hva er den viktigste faktoren for eksplosiv styrke?

Det er godt bevist at maksimal styrke best utvikles med tunge belastninger på over 80 % av 1 rep maks (1RM), mens det ser ut til å være god enighet blant forskerne rundt at den belastningen som tillater en høyest mekanisk effekt (WATT) er den belastningen som vil være best for å utvikle eksplosiv styrke.

Hvilke treningsmetoder har vi?

11 treningsmetoder for bedre resultater
 1. Rest-Pause. Rest-pause går ut på at du tar korte pauser (ca 10 sekunder) mellom hver repetisjon i et lengre sett. …
 2. Myo-reps. …
 3. Superserier, tri-sett og gigantserier. …
 4. Pre-exhaustion. …
 5. Cheating reps. …
 6. Forcep reps. …
 7. Supramaksimal trening – Eksentrisk trening. …
 8. Partial Reps.

Hvilke idretter krever eksplosiv styrke?

Basketball, spydkast og boksing er idretter som krever eksplosiv styrketrening. En høydehopper trenger eksplosive muskler, men ikke mer «tung» muskelmasse enn absolutt nødvendig. En høydehopper er et eksempel på eksplosiv styrke i satsøyeblikket kombinert med lavest mulig vekt som skal flyttes opp og over stangen.

Hvorfor trene man eksplosiv styrke?

Eksplosiv styrketrening ligner tung styrketrening og formålet er å øke musklenes evne til å utføre en kraftfull bevegelse på kort tid. Eksplosiv styrketrening brukes mye av idrettsutøvere, men det er også nyttig for vanlige mosjonister som kanskje har større forbedringspotensiale.

Hvor ofte trene eksplosiv styrke?

Det er generelt sett ikke nødvendig for en mindre trent person å trene en muskelgruppe oftere enn 2-3 ganger i uken. En viderekommen person kan trene en muskelgruppe 2-5 ganger i uken og en mer avansert person bør trolig trene en muskelgruppe/ferdighet 5-7 ganger i uken (om ikke oftere).

Hva er eksplosivitet?

Eksplosiv, som er i stand til, eller tilbøyelig til å eksplodere; eksplosjonsartet; eksplosjonslignende.

Hvorfor er eksplosiv styrke viktig i fotball?

Grunnen til det er at den eksplosive styrken din har mye å seie for både hurtigheten din og spensten din. Derfor er dette så viktig. Den maksimale styrken er jo også viktig i visse situasjoner, men ikkje så viktig som den eksplosive styrken din.

Hvorfor er eksplosiv styrke viktig i håndball?

Med bedre styrke og kraft vil du kunne løpe raskere, hoppe høyere, stoppe og endre retning raskere, finte bedre og kaste og takle hardere. Sterkere spillere unngår i mindre grad fall i prestasjon utover i omgangene og kampen, og henter seg også inn raskere etter kamp og føler seg mindre slitne.

Hva er isometrisk trening?

Isometrisk trening er en styrketreningsmodell der man spenner muskelen mot en fast motstand, uten at det er bevegelse i leddet. Man kan gjøre dette ved for eksempel å forsøke å skyve et uflyttbart objekt.

Hvordan bli mer eksplosiv?

Hvordan bli mer eksplosiv?
 1. Spensttrening. Spenst er enkelt forklart evnen til å hoppe høyt eller langt, og henger sammen med eksplosivitet. …
 2. Hurtighetstrening. Spensttrening vil kunne ha positiv effekt på hurtigheten. …
 3. Styrke. Gode styrkeøvelser for eksplosivitet i beina er knebøy, markløft og utfallsvarianter.