Hvor kan man kjøpe p-plaster?

Kan man bade med p-plaster?

Du vil vanligvis få en blødning 2-3 dager ut i den plasterfrie uken. Du er beskyttet mot graviditet hele tiden, også i pausen uten plaster. Plasteret har en god klebemasse og skal tåle vanlige aktiviteter som trening, dusj, bading og badstue, så sant plasteret er riktig festet.

Hvor ofte må man bytte p-plaster?

Pplaster er et prevensjonsmiddel som du fester på huden og bytter hver uke. Pplaster kan være et alternativ til p-piller.

Hvor kan jeg få gratis p-piller?

Apotek kan levere ut hormonelle prevensjonsmidler gratis når disse ikke er dyrere enn bidragssatsen, og er rekvirert til unge kvinner fra og med måneden etter fylte 16 år til og med måneden før fylte 20 år.

Når begynner p-piller å koste penger?

Fra måneden etter man har fylt 16 år til og med måneden før man fyller 22 år, får kvinner økonomisk støtte til å dekke deler eller hele summen ved kjøp av prevensjonsmidler (gjelder ppiller, minipille, p-plaster, p-ring, p-stav og spiral).

Hva er den beste prevensjonen?

Helsemyndighetene anbefaler bruk av langtidsvirkende prevensjon. Langtidsvirkende prevensjon kalles også LARC (Long Acting Reversible Contraceptives). Grunnen til anbefalingen er at de er trygge, og at de ikke har brukerfeil. Hormonspiral er mer effektiv enn kobberspiral, men p-stav er mest effektiv.

Hvor kan man få tak i prevensjon?

Leger, helsesykepleiere og jordmødre kan skrive resept på prevensjon. Hvis helsesituasjonen din gjør at det kreves en nøyere vurdering, kan helsesykepleier eller jordmor sende deg videre til legen. Du kan også oppsøke fastlegen direkte. Når du har fått resept, kan du hente ut prevensjonen på apoteket.

Hva er fordeler med p-plaster?

Fordeler med pplaster

Krever ikke innsetting av lege, kan enkelt tas av og på. Sikker prevensjon på lik linje med p-piller. Man trenger ikke å huske på å ta prevensjonen hver dag, som man må ved bruk av tabletter. Gir ofte reduksjon av smerter og blødningsmengde ved menstruasjon.

Hva er ulemper med p-plaster?

Ulemper ved pplaster

Ulemper er de samme som for p-piller: Beskytter ikke mot kjønnsykdommer. Kan føre til bivirkninger som redusert sexlyst, humørsvingninger, migrene, hodepine, ubehag i bryster, hudreaksjoner, kvalme.

Hvilken prevensjon gir minst bivirkninger?

Kobberspiral og kondom er prevensjonstyper som ikke inneholder hormoner. Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger.

Hvor mye koster p-piller 22 år?

Kvinner i alderen 16-21 år får økonomisk støtte til prevensjon fra staten. I 2022 utgjør dette 125 kroner per kvartal. Dette betyr at mange får gratis prevensjon. For eksempel vil en pakke ppiller som koster mindre enn 125 kroner for 3 måneder være gratis.

Kan man få p-piller når man er under 16?

Leger kan ikke fritt rekvirere ppiller til en 12-åring uten samhandling med foreldrene. Dette standpunktet baseres på at foreldre som hovedregel skal delta i all medisinsk behandling av sine barn inntil de er 16 år, som er den helserettslige myndighetsalder.