Hva er symptomer på urinveisinfeksjon?

Hvorfor får små barn urinveisinfeksjon?

Blærekatarr hos barn er nokså vanlig, og skyldes oftest at tarmbakterier infiserer urinrøret og urinblæren. Det er aller vanligst hos jentebarn, der avføring lettere kommer i kontakt med urinveiene, men det skjer også gutter.

Kan urinveisinfeksjon gå over av seg selv hos barn?

– Noen blærekatarrer går over av seg selv, men har man nyrebekkenbetennelse med feber, skal barnet behandles med antibiotika, forklarer Klingenberg.

Hvordan vite om barn har urinveisinfeksjon?

Noen barn får grumsete eller illeluktende urin, og får enten vanskeligheter med å tisse eller tisser svært ofte. Barnet kan også gi uttrykk for at det har vondt i magen eller flankene (på siden av ryggen under ribbebena).

Vanlige symptomer er:
  1. Økt irritabilitet.
  2. Feber.
  3. Oppkast.
  4. Diaré
  5. Manglende matlyst.

Hvordan ta urinprøve på små barn?

Det finnes noen små urinposer på apoteket med en limkant rundt en åpning i posen. Hullet i posen festes over urinrørsåpningen og evt. skjeden, og etterpå taes bleien litt løst på. Urinen vil da samle seg i posen, og det kan helles over i et uringlass etterpå.

Er det farlig å gå med ubehandlet urinveisinfeksjon?

Forløp, varighet og prognose

Men en ubehandlet urinveisinfeksjon kan utvikle seg videre til nyrebekkenbetennelse som er en mer alvorlig tilstand. Det er særlig de med bakenforliggende årsaker, gravide og barn som har økt risiko for dette, men også ukompliserte urinveisinfeksjoner kan spre seg til nyrene.

Hvordan behandle urinveisinfeksjon selv?

Når man har urinveisinfeksjon er det viktig å drikke rikelig, gjerne to liter i døgnet eller mer. Gå også ofte på toalettet slik at bakteriene skylles ut av blæren. Syrlig drikke sørger for at bakteriene trives dårlig i urinen. Drikk derfor gjerne ferskpresset sitron, grapefrukt eller tranebærjuice.

Hva hjelper mot urinveisinfeksjon smerter?

Det kan være lurt å unngå sure drikker som fruktjuice og drikker som kan irritere blæren, som for eksempel kaffe. Du kan prøve paracetamol for å dempe smerten. Å holde en varmeflaske over magen kan også være lindrende.

Hvorfor sende urinprøve til dyrking?

Indikasjon. Dyrking av urin er oftest unødvendig på grunn av høy pretest sannsynlighet for diagnosen (UVI) ved positiv urinstix og typiske symptomer. Innsending av urinprøve (i glass tilsatt borsyre) for bakteriologisk undersøkelse og resistensbestemmelse bør gjøres ved: Komplisert UVI/cystitt.

Hvor kommer smitten fra ved blærekatarr?

Smitteveier. Blærekatarr skyldes de bakteriene vi har i tarmen eller omkring urinrørets munning (i skrittet). Det er altså ikke egentlig snakk om smitte.

Når barn ikke får tisse?

Det kan være vanskelig å oppdage urinveisinfeksjon hos barn, særlig hos de minste. Vanlige symptomer er økt irritabilitet, feber, oppkast, diaré og manglende matlyst. Noen barn får grumsete eller illeluktende urin og får enten vanskeligheter med å tisse eller tisser svært ofte.

Kan man få urinveisinfeksjon av å fryse?

Kulde gjør at bakteriene trekker opp i urinveiene

Når det da blir ubehagelig for dem å oppholde seg i vulva kan de trekke lengre opp i varmen, altså vandre opp i urinrøret til blæren. Dette kan da forårsake en urinveisinfeksjon dersom du ikke får tisset bakteriene ut i tide.