Hva betyr subkutan injeksjon?

Hvor lenge kan en Subcutan nål ligge?

Hvorfor bruke en subkutan kanyle? oppstår rødme og hevelse. Kan ligge opptil 7 døgn.

Hvor ofte skal subkutan kanyle skiftes?

Den subkutane kanyle bør skiftes hver 3. dag – eller hvis det oppstår rødme og hevelse.

Hvor skal en subkutan injeksjon injiseres?

En injeksjon kan settes:
  1. intradermalt (i huden)
  2. subkutant (under huden, det vil si i underhudsvevet)
  3. intramuskulært (i en muskel)
  4. intravenøst (i en vene).

Hvordan sette morfin subkutant?

Løft huden litt opp og sett kanylen rett inn. Kanylen kan plasseres på abdomen, overarm, fremside lår eller på brystet under kragebeinet. Hos urolige pasienter kan kanylen festes over skulderbladet. Unngå strålebehandlet, skadet eller ødematøs hud, leddnære områder og områder over beinutspring.

Hva betyr intramuskulært?

Intramuskulær er noe som er inne i musklene. Ordet brukes for eksempel om injeksjoner som settes inn i musklene (intramuskulært).

Hvor lang tid tar det før en subkutan injeksjon virker?

35 % biotilgjengelighet. Anslagstid Intravenøs: 3-5 minutter, subkutan: 15-30 minutter, peroral: 30-45 minutter. Maksimal effekt Intravenøs: 10 minutter, subkutan: 60 minutter, peroral: 60-90 minutter.

Hvilke 4 områder på kroppen er aktuelle for intramuskulære injeksjoner IM og hvilket område er å foretrekke begrunn?

rectus femoris), overarmsmuskelen (m. deltoideus), den store setemuskelen (m. gluteus maximus) (3). Fremre setemuskel er anbefalt som førstevalg for intramuskulære injeksjon er hos voksne og barn i følge Norsk elektronisk legehåndbok.

Hvor lenge kan en butterfly ligge?

Unngå følgende områder: ødematøse områder, over benutspring, tidligere strålebehandlet hud, områder nær ledd, hudfolder, brystvev og vev direkte over tumor. Begge disse er myke, fleksible kanyler som hos palliative pasienter kan ligge inntil 7 dager dersom det ikke er rødt eller hovent ved innstikksted.

Hva er maksimal mengde som kan gis i sc injeksjon?

– Det er ikke nødvendig å skylle med NaCl mellom to påfølgende injeksjoner så lenge man bare setter ett medikament per nål. – Det kan maksimalt gis 4 ml av gangen. – Den subkutane kanylen bør skiftes hver 3.

Kan midazolam gis subkutant?

Midazolam inngår sammen med morfin i et såkalt «lindrende skrin». Dette er en gruppe på fire legemidler (morfin, midazolam, haloperidol og glykopyrrolat) som gjerne nevnes som aktuelle medikamentalternativer ved lindrende behandling i livets sluttfase, og som alle da angis å kunne gis subkutant (6).

Hvorfor velges subkutan injeksjon?

En subkutan injeksjon (SC) administreres inn i subkutis, hudlaget under epidermis og dermis. Subkutane injeksjoner brukes til administrasjon av legemidler i små volum, for eksempel insulin eller heparin, der en lang absorpsjonstid er ønsket.