Hva kjennetegner ADHD som voksen?

Hvordan kan jeg teste om jeg har ADHD?

Det finnes ingen enkelt test på ADHD (hyperkinetiske forstyrrelser), noe som gjør det vanskelig å stille en sikker diagnose. Men en rekke ulike undersøkelser kan bidra til å skille ADHD fra lærevansker, adferdsvansker og stemningsforstyrrelser.

Hva er symptomene på ADD?

I ADD er det sentrale symptomet vansker med oppmerksomhet. Ved ADHD er det i tillegg impulsivitet og hyperaktivitet. Hyperaktivitet (overaktivitet), dårlig oppmerksomhet (vansker med å konsentrere seg) og impulsivitet er typiske symptomer hos mennesker med ADHD.

Hva er tegn på ADHD?

ADHD er forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegn på ADHD er store konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet.

Hvordan behandle ADHD hos voksne?

Behandling av ADHD hos voksne omfatter informasjon og rådgivning om tilstanden, tilrettelegging og støttetiltak i studiesituasjon eller på jobb, tilpasninger i livsstil knyttet til søvnvaner, fysisk aktivitet, kosthold og stressreduksjon, eventuelt legemiddelbehandling, kognitiv terapi eller annen psykologisk …

Hvordan oppleves det å ha ADHD?

ADHD kan utspille seg forskjellig fra person til person, noe som kan gjøre det vanskelig å kartlegge barn med ADHD. På den ene siden kan personer med ADHD ha oppmerksomhets- og konsentrasjonssvikt, mens andre kan oppleve hyperaktivitet, uro og impulshandlinger – eller en kombinasjon av disse.

Hvis jeg tror jeg har ADHD?

ADHD kan være en vanskelig diagnose å sette. Du bør søke hjelp hos lege dersom konsentrasjonsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet skaper problemer i hverdagen.

Hvordan starte ADHD utredning?

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHDutredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

Hvordan sjekke seg for ADHD som voksen?

For å finne ut av om det er ADHD, må vi få svar på følgende spørsmål:
  1. Har du oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet eller impulsivitet? …
  2. Kan det forklares bedre av andre lidelser? …
  3. Er vanskene dine så store at det er hensiktsmessig å sette en diagnose?

Hva er ADD hos voksne?

«Attention deficit disorder», ADD, ble tidligere brukt til å karakterisere symptomer på oppmerksomhetssvikt hos barn, ungdommer og voksne i form av manglende evner til å lytte, konsentrere seg eller å håndtere tid.

Hvordan er det å ha ADD?

SYMPTOMER PÅ ADD og ADHD

Vansker med å holde på oppmerksomheten, går fort lei hvis det de driver med ikke er spennende. Gjør slurvefeil og har vansker med å følge instruksjoner. Hører ikke etter, men virker drømmende eller fraværende. Har det rotete rundt seg.

Hvordan få diagnosen ADD?

Det er ikke en spesiell undersøkelse eller test som kan avdekke om man har ADHD. Det er kyndige fagfolk som har formell og reell kompetanse på området som utreder deg for ADHD, dette er ofte en psykolog eller psykiater.