Hva gjør fluor med kroppen?

Hva er egenskapene til fluor?

Egenskaper. Fluor er en gulaktig gass som er svært giftig og etsende. Den tilhører halogenene, sammen med klor, brom, jod og astat. Alle halogenene er svært reaktive, og fluor er det mest reaktive av alle og kan til og med danne kjemiske forbindelser med enkelte edelgasser.

Hva betyr fluor?

Navnet fluor kommer fra trivialnavnet fluorspar på mineralet CaF2(s), som på 1500-tallet av Agricola ble kalt fluor lapis (‘flytende stein’) fordi fluorspar/flusspat ble tilsatt under metallfremstilling for å senke smeltepunktet og viskositeten av smelten metallet ble fremstilt fra.

Hvorfor fluor i drikkevannet?

Fluor i riktige mengder har en positiv effekt på helsen, spesielt på tannhelsen. Det er en klar sammenheng mellom fluorinnhold i drikkevannet og utvikling av karies. Mange steder i verden tilpasser man derfor fluorinnholdet i drikkevannet opp til om lag 1,0 mg/l for å oppnå bedre tannhelse.

Er fluorskylling farlig?

4. Ikke skyll munnen med fluorskylling. Fluorskylling er en god idé fordi det gir en lokal effekt og en unngår at fluor blir tatt opp i kroppen. Noe fluor blir liggende igjen i biofilmen (tannbelegget) på tannoverflaten og kan være gunstig for å styrke emaljen i utsatte områder.

Kan fluor være farlig?

For at akutt fluorforgiftning skal oppstå, må et barn innta minimum 5 mg fluor per kilo kroppsvekt. Det er 25 – 100 ganger anbefalt dose. Hvis en voksen person svelger en hel tube tannkrem, kan han/hun få vondt i magen. For å komme i livsfare må man imidlertid få i seg seks og en halv tube.

Kan man bruke for mye fluor?

Om barn får for store mengder fluor før 5-6 års alderen da emaljen dannes, kan dette føre til hvite eller brune flekker på emaljen. Tilstanden kalles dental fluorose. Dette er ikke et utberedt problem i Norge hvor vi hovedsakelig har fluorfattig drikkevann.

Hvilke ioner danner fluor?

Fluorider med F–ioner

Ioniske fluorider som inneholder Fionet er bygget opp av positive metallioner og negative fluoridioner, F. Typiske eksempler på slike fluorider er alkalimetall- og jordalkalimetallfluoridene, for eksempel natriumfluorid, med kjemisk formel NaF, og kalsiumfluorid (fluoritt), CaF2.

Når kom fluortannkrem til Norge?

Megetviktig var at fluortannkrem kom i fritt salg i 1971. Med det vi i dag vet, må fluor være den dominerende årsak tilkariesreduksjonen, selv om andre faktorer kan ha bidratt (10). Blant barn og unge er det blitt 70-80% mindre karies i løpet av de siste 25-30 år.

Hvor mye fluor er for mye?

Overdosering med fluor

Vanligvis dreier det seg om et inntak av mellom 5-50 tabletter (barnefluortabletter). Dette er vanligvis ufarlig og forløper uproblematisk med få eller ingen symptomer. I følge Giftinformasjonssentralen kjenner en ikke til at det har forekommet alvorlige forgiftninger etter fluorinntak i Norge.

Hva er fluor på engelsk?

fluor {hankjønn}

fluorine {subst.}

Hva er fluortabletter?

Fluortabletter er sugetabletter med natriumfluorid. Fluortabletter kom på markedet i 1963, og ble reseptfrie i 1975. Det ble mye brukt blant barn og unge inntil helsemyndighetene i 1996 ønsket en mer restriktiv bruk.