Når skal man ta HPV-vaksine?

Hvor lang tid kan det gå mellom HPV vaksinene?

Intervaller mellom flere doser av samme vaksine
Vaksine Mellom doser Minimumsintervall
HPV 1. og 2. 5 md*
Pneumokokkonjugat, 1. og 2. 4 uker**
Pneumokokkonjugat 2. og 3. 4 uker**
Rotavirus (bare spedbarn) alle doser 4 uker

9 weitere Zeilen

Hvor mange doser HPV?

For å få best mulig beskyttelse mot HPV anbefales det at du får tre doser med HPV-vaksinen. Dose nummer to skal du ta etter 1-2 måneder og tredje og siste dose tar du seks måneder etter den første dosen.

Har man HPV for alltid?

Nei. 70–80 prosent av alle kvinner smittes med HPV i løpet av livet. I nesten alle tilfellene klarer kroppen å kvitte seg med dette selv. Hvis den ikke klarer det, kan det utvikle seg til alvorlige celleforandringer.

Hvordan merker man HPV-virus?

Infeksjonen er stort sett uten symptomer, og hos de fleste kvinner klarer immunsystemet å bekjempe viruset uten at det fører til plager eller celleforandringer. HPV-infeksjon kan påvises hos kvinner hvis de undersøkes regelmessig med prøver fra livmorhalsen. Det finnes ingen rutineundersøkelse av menn.

Hvor mange gutter tar HPV vaksine?

For hvert år som går, fratar vi 30 000 gutter og menn muligheten til å få effektiv profylakse mot kreft. I Norge har vaksine mot humant papillomavirus (HPVvaksine) blitt tilbudt 11–12 år gamle jenter fra 2009.

Hvor lenge varer vaksine mot hepatitt A og B?

Varighet av beskyttelsen etter hepatitt A+Bvaksinasjon og behov for boosterdoser. Beskyttelse oppnås hos mer enn 95 % av de vaksinerte 1-2 uker etter basisvaksinasjon med to doser hepatitt A+B kombinasjonsvaksine. Etter fullvaksinering med 3 doser hepatitt A+Bvaksine varer beskyttelsen mot hepatitt A i flere tiår [1] …

Hvor mange doser Gardasil 9?

Gardasil 9 kan administreres i henhold til en 3-doseplan (0, 2, 6 måneder). Den andre dosen bør administreres minst én måned etter den første dosen, og den tredje dosen bør administreres minst 3 måneder etter den andre dosen. Alle tre doser bør gis innen en periode på 1 år.

Hvor mange uker må det gå mellom vaksinene?

Det bør være 12 ukers mellomrom mellom dosene. De som tidligere har hatt covid-19 anbefales bare én vaksinedose.

Hvor tar man HPV vaksine?

Vaksinen gis som sprøyte i overarmen, og du må vente 20 minutter i apoteket etter vaksinering.

Hvor mange uker skal det gå mellom vaksinering?

Det anbefales ikke å ta en annen vaksine samme dag som koronavaksinen. Det bør minst 1 uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang bør man rådføre seg med lege.

Kan man ta HPV vaksine når man har HPV?

HPVvaksinen kan ikke behandle en infeksjon som har oppstått før vaksinering, men beskytter mot ny infeksjon. Er man smittet av HPV eller har celleforandringer før man blir vaksinert, kan vaksinen beskytte mot at dette utvikler seg til en infeksjon.