Finnes det forskjellige typer migrene?

Kan man ha migrene uten hodepine?

Noen kan få vanskelig for å snakke, blir klønete i armer og ben eller kjenner prikking i huden. Bare 20-30 % av migrenepasienter opplever aura. Det finnes også en type migrene hvor man bare får aura, og ikke noen hodepine i det hele tatt. Denne typen er sjelden, og kalles for Migrene med aura uten hodepine.

Kan man ha migreneanfall uten å ha migrene?

Noen opplever varselsymptomer like før et anfall. Dette kalles «aura». Aura kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Man kan også bare ha aura uten migrenehodepine.

Hva er stille migrene?

Aura uten hodepine

Noen kan også ha aurasymptomer uten å få hodepine, men det er mer sjeldent. Dette kalles «silent migraine» på engelsk, oversatt til «stille migrene» på norsk.

Hva regnes som kronisk migrene?

Kronisk migrene defineres som hodepine i 15 dager eller mer hver måned. Av disse 15 hodepinedagene er minst åtte dager med migrenesymptomer. Det må dessuten pågå i minst tre måneder i løpet av et år. De tre månedene behøver ikke være sammenhengende.

Hva er Aurafasen?

Aura er symptomer som kan oppstå før et migreneanfall. Aurafasen oppleves på mange ulike måter. Det kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Det er vanlig å ha flere ulike symptomer i aurafasen.

Kan hvem som helst få migrene?

Migrene kan ramme både voksne og barn, kvinner og menn. Men migrene er hyppigere hos voksne enn hos barn, og rammer kvinner langt hyppigere enn menn. Ofte oppstår migrene første gang i tenårene. Men tilstanden kan også komme i barneårene.

Er det lett å få diagnosen migrene?

Diagnostikk. Det er ingen undersøkelser eller tester som kan fastslå om du har migrene eller ikke. Diagnosen stilles vanligvis ut fra de typiske symptomene, særlig den karakteristiske hodepinen.

Hva er forskjellen mellom hodepine og migrene?

Slik vet du at det er noe mer enn bare hodepine

Det som skiller migrene fra hodepine forårsaket av dehydrering eller stress, er først og fremst at smertene er intense og pulserende. Smertene kan kjennes fra pannen, tinningen eller den ene siden av hodet, og bevegelse vil forverre situasjonen.

Hva er skallebank?

Som regel er dette en hodepine som er på begge sider av hodet, og kan ofte beskrives som et trangt bånd rundt hodet. Smerten beskrives ofte som diffust pressende og trykkende, og øker ofte utover dagen. Noen kan i tillegg ha smerter når man trykker på muskulatur i hodebunn og nakke- og skuldermuskulatur.

Kan man få migrene av stress?

En rekke livsstilsforhold kan også utløse migrene. Vanlige eksempler er sult, søvnmangel, stress eller hvile etter stress, sterke sanseinntrykk, værforandringer, kraftige lukter og aktiv eller passiv røyking.

Hvordan bli utredet for migrene?

Før du går til legen for utredning av migrene eller hodepine, tenk over:
  • Hvor lenge har jeg hatt migrene el. …
  • Hvor ofte har jeg hodesmerter?
  • Hva gjør jeg når jeg får hodesmerter?
  • Hvor er det vondt i / på hodet?
  • Opplever jeg andre symptomer enn hodepinene (før, under og etter smertene)?