Når bør man kontakte lege ved hoste?

Hvorfor har jeg slimhoste?

Slimhoste oppstår ved nedre luftveisinfeksjon (bronkitt eller lungebetennelse) og kan vare opp til flere uker. Sammenhengende hoste i mer enn 8 uker, natthoste eller anstrengelseshoste kan være tegn på andre sykdommer og bør undersøkes av lege4.

Er det bra å hoste opp slim?

Slimhoste er produktiv hoste, det vil si at hosten har en viktig nyttefunksjon. Slimet skal ut, og det er derfor viktig å ikke dempe hosten. Slim som blir liggende igjen i luftveiene kan forverre infeksjoner ved at det skapes grobunn for bakterier. Tørrhoste er irriterende hoste og har liten nyttefunksjon.

Er slimhoste farlig?

En slimhoste kan være mer alvorlig enn en tørrhoste. – Ved slimhoste er det oftere bakterier som lager en litt kraftigere betennelse. Hosten er som oftest t relativt uskyldig, men her bør man ha lavere terskel for å kontakte lege.

Når er hoste farlig?

Når hoste skyldes annen sykdom

Langvarig hoste (Hosten varer mer enn 3-4 uker) Hvis du får kraftig hoste med tungpust og/eller piping i brystet. Dersom det blir mye slim, kanskje med gulgrønn farge. Ved høy feber eller smerter i brystet, bør man søke lege tidlig.

Når hosten ikke gir seg?

Når bør du kontakte lege? Dersom du ikke har sluttet å hoste etter 3 uker. Dersom du har høy feber og hoster i mer enn 4 døgn. Dersom du får pustevansker og/eller stikkende smerter i brystkassen når du puster dypt inn.

Hvor kommer det slim fra man hoster opp?

Slimhoste vil si at du hoster opp slim som samler seg i luftveiene, slik som halsen og/eller lungene, og kan typisk sees ved lungebetennelse og bronkitt.

Hvordan få hoste opp slim?

Pust rolig inn og pust ut med åpen munn og hals, som om du skal lage dugg på et vindu eller speil. Lange rolige støt flytter slim som sitter dypt i luftveiene oppover, mens korte kraftigere støt er best når slimet sitter høyere. Støt er mer skånsomt og effektivt enn hoste til å flytte og få opp slimet.

Hvordan stoppe hoste om natten?

Få i deg nok væske, og ha gjerne et vannglass stående på nattbordet hvis du sliter med hoste om natten. Andre ting som kan ligge på nattbordet ved behov er snytepapir, Rhinox nesedråper ved tett nese, noen pastiller og Noskapin (tablett eller mikstur).

Hvor lenge kan slimhoste vare?

Mest vanlig er tørrhoste/hoste uten slim (ikke-produktiv hoste) forårsaket av en øvre luftveisinfeksjon (som oftest virus). En slik hoste kan vare 1-2 uker, ofte lengre. Slimhoste (produktiv hoste) oppstår ved nedre luftveisinfeksjon (bronkitt eller lungebetennelse) og kan vare opp til flere uker.

Hvordan få vekk slim i halsen?

Hoste er kroppens naturlige måte å kvitte seg med slim i halsen. Det finnes imidlertid tiltak som kan bidra til at det blir lettere å hoste opp slimet. Det anbefales å drikke jevnlig, da det vil virke slimløsende. Slimløsende legemidler kan dessuten gjøre slimet mer tyntflytende og dermed enklere å hoste opp.

Kan man hoste uten å være syk?

Hoste er et symptom og ikke en sykdom. Det dreier seg om å behandle den sykdommen som ligger til grunn. I visse tilfeller er det viktig at man hoster skikkelig opp, spesielt hvis man har brekt eller bøyd et ribben, men det kan være vanskelig da det ofte er smertefullt.