Kan man sjekke føflekker hos fastlege?

Hvor kan man undersøke føflekker?

En føflekksjekk hos allmennlege / hudlege foregår ved at legen vil spørre en del spørsmål rundt føflekken (e). Hvor lenge du har hatt den, om den har endret seg, hvilket endringer du har bemerket deg. Legen vil også spørre om noen i nær familien har hatt føflekkreft og om du har vært utsatt for høy soleksponering.

Kan 15 åringer få føflekkreft?

Dersom sykdommen ikke behandles raskt, kan svulsten vokse dypere inn i huden og spre seg til andre deler av kroppen. Melanom er den mest alvorlige formen for hudkreft. I aldersgruppen 15–29 år er melanom den hyppigste kreftformen hos kvinner, og hos menn er det den hyppigste kreftformen i aldersgruppen 30–54 år.

Hvordan ser en føflekk med kreft ut?

Typisk for ondartede føflekker er at de har fargetoner som varier mellom rødbrunt til sort. De har også ofte en noe blank overflate. D – Diameter – Føflekker med kreft er ofte større enn godartede føflekker. Vær ekstra oppmerksom dersom du legger merke til en føflekk som har vokst.

Hvordan sjekke en føflekk?

Dette skal du se etter
  1. du får en ny føflekk.
  2. en føflekk forandrer form og farge, ved at den. blir større enn før, i tykkelse eller i bredden. endrer form og får ujevne kanter. endrer farge, ofte med brunsvarte partier.
  3. en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Når bør man sjekke en føflekk?

Det er viktig å gå til fastlegen hvis:
  • du får en ny flekk.
  • en føflekk forandrer form og farge, ved at den. blir større enn før, i tykkelse eller i bredden. endrer form og får ujevne kanter. endrer farge, ofte med brunsvarte partier.
  • en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Hvordan finne ut om man har hudkreft?

Symptomer ved hudkreft
  1. sår i huden som blør lett og ikke gror.
  2. rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag.
  3. misfargede knuter i huden som vokser.
  4. eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt.

Hvor lang tid før man får svar på føflekk?

Etter at føflekken er fjernet hos en hudlege, vil den eksamineres for mikroskopiske tegn på mulig kreft. Som regel vil du få svar på om føflekken inneholder kreft i løpet av 1-2 uker.

Hvordan kan hudkreft se ut?

sår i huden som blør lett og ikke gror. rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag. misfargede knuter i huden som vokser. eksemlignende utslett med skorper som faller av og dannes på nytt.

Kan barn få føflekkreft?

Føflekkreft spiller ingen stor rolle hos barn, men kan forekomme en sjelden gang. Ungdommer kan få føflekkreft, men det er heller sjeldent, sier Zeller.

Hvem kan få føflekkreft?

Personer i alle aldre kan få føflekkreft, men forekomsten øker med økende alder. Føflekkreft er den hyppigst forekommende kreftformen hos kvinner mellom 15-29 år, og hos menn mellom 30-54 år.

Hvor ført sprer føflekkreft seg?

Melanom i hud sprer seg vanligvis til hud, underhud, lymfeknuter, lunge, lever, skjelett og hjerne. De første spredningssvulstene kommer oftest i hud eller lymfeknuter, men spredning til lunge, lever og hjerne er de vanligste årsakene til død ved langtkomment malignt melanom.