Hvorfor har jeg folatmangel?

Hva er normale verdier på B12?

Referanseområdet for vitamin B12 er 170 – 650 pmol/L (2).

Hvorfor mangel på folat?

Risikogrupper. Folsyremangel forekommer sjelden. Det sees særlig ved graviditet, feilernæring (særlig hos eldre som får utilstrekkelig kost, og hos alkoholikere, samt hos epileptikere som behandles med fenitten, samt ved visse tarmlidelse.

Hva er pernisiøs anemi?

Autoimmun betennelse i mageslimhinnen kan føre til nedsatt opptak av vitamin B12 fra tarmen, og kan på sikt føre til utvikling av lav blodprosent, såkalt pernisiøs anemi. Langvarig B12-mangel kan også medføre skader på nervesystemet og gi psykiske endringer.

Hva er P MMA?

Metylmalonat (PMMA (Metylmalonsyre))

Analysen er mest aktuell hos pasienter med kobalaminverdier i serum mellom 100 og 275 pmol/l. Verdier > 0,72 µmol/L anses å være et sikkert kriterium for kobalaminmangel. Kombinert bestemmelse av p-homocystein og s-MMA gir en sensitivitet nær 100%.

Er folatmangel vanlig?

Mangel på folat som følge av mangelfullt kosthold er sjelden i Norge unntatt hos alkoholikere og gamle. Malabsorpsjon (cøliaki) er viktigste årsak til folatmangel, og diagnostikken bør i første rekke rettes mot tynntarmen.

Når behandle folatmangel?

Folatmangel kan også skyldes økt nedbrytning eller enzymdefekter (1,2). Databasen Up to Date angir at folatmangel skal behandles med folsyre i en til fire måneder, eller til man har oppnådd normale blodverdier (3).

Hva kan Folsyremangel føre til?

Ved folsyremangel vil dannelse og reparasjon av DNA være redusert. Dette fører til mindre dannelse og modning av celler i kroppen. Dette kan spesielt gå utover blodcellene og kan føre til anemi (blodmangel). Slimhinner vil også kunne bli såre og tørre når kroppen sliter med å lage nye celler.

Hva skal B12 ligge på ved lavt stoffskifte?

En alvorlig mangel på B12 kan føre til psykiske – og ulike nevrologiske lidelser, nervesmerter, nevritt og bursitt. Noen leger er overbevist om at «normalområdet» for B12 er for lavt og at normalområdet bør være minst 500 – 1300 pg / ml (i stedet for 250 – 650).

Hva er P vit B12 Total kobalamin?

Vitamin B12 (PVit B12 (Kobalamin, total))

Mistanke om kobalaminmangel som årsak til forsinket utvikling, nevrologiske symptomer og spisevansker hos spedbarn. Serumrør med gel. Verdier under 100 pmol/L tyder kobalaminmangel. Dette kan skyldes redusert inntak (veganer) eller redusert absorpsjon (pernisiøs anemi).

Hva skjer når man har for mye B12?

Høyt nivå av B12 i blodet gir en 15 prosent økt risiko for lungekreft, viser en stor, internasjonal studie. – Generelt er det fornuftig å begrense vitamintilskudd og heller spise variert mat, sier lege. Arnulf Langhammer er professor ved NTNU og jobber ved HUNT Forskningssenter (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag).

Hvordan øke folat?

Folat (folsyre/vitamin B9) syntetiseres ikke i kroppen og må tilføres gjennom kosten. Mange matvarer inneholder folat, og rikeste kilder er dypgrønne grønnsaker, sitrusfrukter, bønner og grove kornprodukt. Rundt 0.3 mg inntas daglig mens anbefalt inntak er noe høyere (0.4 mg).