Hvordan bli kvitt urticaria?

Hva er det urticaria?

Elveblest (urtikaria) er et kløende utslett som består av vabler/blemmer av ulik form som kommer og forsvinner, oftest i løpet av minutter til få timer. Vablene er rosa eller hvitaktige, og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst.

Hva som hjelper mot elveblest?

Utslettet kan dempes med preparater som inneholder antihistaminer. Ved alvorlig kronisk elveblest, som ikke bedres med antihistamin, kan biologisk behandling med Xolair (omalizumb) være indisert. Omalizumab er et såkalt monoklonalt antistoff mot IgE, som hemmer frigjøring av histamin fra mastcellene i huden.

Kan man plutselig få elveblest?

Elveblest er svært vanlig

De fleste som rammes av elveblest får det kun en gang, mens andre har stadig tilbakevendende episoder. Akutt elveblest forekommer hyppigst i barneårene, det samme gjelder elveblest av allergisk årsak. Den kroniske varianten rammer flest voksne, mens eldre sjelden opplever denne hudlidelsen.

Kan man bli kvitt elveblest?

Behandling av akutt elveblest. Hvis du vet hva du har reagert på, eller har meget sterk mistanke, skal du helt unngå det (eliminasjon ) og helst også beslektede stoffer. Lykkes du i dette, kan elveblest/angioødem forsvinne av seg selv i løpet av noen få timer eller dager.

Hva er Kuldeintoleranse?

Tilstanden viser seg ved ulike kombinasjoner av overflatiske vabler og dype hevelser (ødem) som kan opptre gandke lokalt eller over hele kroppen. Noen kan få hevelse i lepper og svelg av kalde drikker. Tilstanden kan opptre i alle aldre, og stort sett er det ukjent hvorfor noen får dette.

Hvordan dempe elveblest?

Behandling
  1. Unngå kjente utløsende faktorer.
  2. Elveblest behandles med antihistaminer som vanligvis har god effekt.
  3. Å kjøle ned huden vil også virke lindrende.
  4. Fuktighetskrem kan bidra til å dempe kløe.
  5. Kløestillende preparater som Hvit vask, Eurax og Xylokain kan ha effekt.
  6. Kortisonpreparater kan også være et alternativ.

Hva kan man smøre på elveblest?

Behandling av elveblest

For å dempe symptomer ved elveblest, slik som hevelse, kløe og utslett, forsøkes ofte antihistaminer som standard behandling. Kortisonpreparater kan også være et alternativ.

Er urticaria en autoimmun sykdom?

Det er økende dokumentasjon på at kronisk urticaria er en autoimmun tilstand med autoantistoffer mot IgE og Fc-reseptoren på mastcellen. Akutt urticaria kan sees i forbindelse med infeksjon og/eller allergi.

Er urticaria farlig?

Som regel er ikke elveblest (urticaria) farlig, det er bare en reaksjon i det øverste hudlaget på noe som irriterte kroppen der og da. Det er fryktelig irriterende med kløen, men ikke farlig.

Hvordan ser elveblest ut?

Elveblest ser ut som vabler i huden, med forhøyninger av ulik form. Utslettet kommer og forsvinner innen et døgn. Elveblest er også kjent som urtikaria på det medisinske fagspråket og heter hives på engelsk. Ved elveblest kan utslett oppstå hvor som helst på kroppen, også ansiktet.

Hva kan man smøre på utslett?

Tips til egen lindring av utslettet

Såpe vil derfor kunne forverre kløen. Smør heller på fuktighetskrem. Du kan også forsøke å smøre på salver mot kløe – for eksempel Eurax og BurnAid. Dersom du har elveblest kan en allergitablett med antihistaminer være lindrende.