Hva er normal bentetthet?

Hva er t score?

DXA-skanning

Ved skanningen beregnes en såkalt Tscore, som er et uttrykk for hvordan bentettheten din er i forhold til gjennomsnittlig verdi for yngre personer av ditt eget kjønn. Du har benskjørhet hvis din Tscore er mindre enn -2,5.

Hvorfor måle bentetthet?

Med alderen kan beinvevet tape noe av styrken sin, og som følge av dette kan vi bli mer utsatt for beinbrudd eller brister i beinmassen. Denne tilstanden kalles beinskjørhet (osteoporose). Vi stiller diagnosen ved å måle beinmassen.

Hvordan foregår en bentetthetsmåling?

Beintetthet måles med en enkel røntgenundersøkelse med en metode som kalles DXA (dual-energy X-ray absorptiometry). Metoden gir mindre stråling enn vanlig røntgen. Vi måler vanligvis beintettheten i hofte og nederste del av ryggen.

Hvordan finne ut om man har benskjørhet?

Beintetthetsmålinger. Beintetthetsmåling måler tettheten av kalsium i skjelettet. Ulike røntgenteknikker brukes i målingen, den mest brukte metoden er såkalt DXA (dual-energy x-ray absorptiometry), med måling av beintetthet i hofte og korsrygg.

Hvordan øke bentetthet?

Et sterkt skjelett er viktig for å redusere risikoen for utvikling av benskjørhet, også kalt benskjørhet. Selv om genene våre påvirker risikoen, kan vi øke bentettheten vår ved å spise sunt og ved å være fysisk aktive.

Hva er osteopeni?

Ifølge definisjon fra Verdens helseorganisasjon brukes osteopeni-begrepet når beintetthetens T-score ligger mellom 1,0 og 2,5 standardavvik under normalen. Når beintettheten er mer enn 2,5 standardavvik fra normalen, kalles det osteoporose, beinskjørthet. Osteopeni er mest vanlig hos kvinner etter overgangsalderen.

Kan benskjørhet reverseres?

Beinskjørhet er en svekkelse av skjelettet som gjør deg mer utsatt for beinbrudd. Tilstanden er mest vanlig hos eldre kvinner. Det finnes ingen behandling som kan kurere beinskjørhet, men det er mulig å bremse utviklingen.

Hva er sekundær osteoporose?

Sekundær osteoporose skyldes underliggende sykdommer eller bruk av medikamenter som får nedbrytningen av bein til å gå raskere enn nydanningen. Det er særlig sykdommer som påvirker balansen av kjønnshormoner og hormoner fra skjoldbruskkjertelen og binyrene som kan gi beinskjørhet.

Hvor lenge kan man gå på alendronat?

Vi anbefaler behandling med alendronat ut over 5 år dersom pasienten har høy risiko for brudd, men behandlingspause kan være forsvarlig for mange pasienter. Effekten på benmineraltetthet vedvarer, men reduseres gradvis i flere år etter at alendronat seponeres.

Hva kjennetegner benskjørhet osteoporose?

Beinskjørhet eller osteoporose er en endring av beinstruktur med lavere innhold av kalsium enn normalt. Dette gjør beinstrukturen mer skjør, og øker risiko for beinbrudd – hyppigst ses brudd i ryggvirvler, lårhals eller underarm. Beinskjørhet i seg selv gir ingen plager, det er bruddene som medfører smerter.

Hvor lang tid tar en bentetthetsmåling?

Beinmassemålingen tar ca. 15 minutter, og medfører ikke noe ubehag. Vanligvis kreves ingen forberedelser før en bentetthetsmåling.