Hva kjennetegner diabetes type 2?

Hvilken type diabetes er farligst?

Diabetes type 1: Farlig høyt blodsukker, ketoacidose. Ubehandlet vil man kunne få nedsatt bevissthet og koma. Tilstanden er livstruende.

Hvordan skille mellom diabetes type 1 og 2?

Den arvelige sårbarheten til type 1 diabetes er i gener som styrer immunforsvaret (HLA), mens den arvelige sårbarheten ved type 2 diabetes, overraskende nok, er i all hovedsak i gener som styrer beta-celle funksjonen.

Hvordan sjekke diabetes 1?

Utredning og diagnose

Ved diabetes type 1 stilles diagnosen som oftest gjennom blodprøve med (ikke-fastende) plasmaglukose ≥ 11 mmol/l, siden de fleste er relativt akutt dårlig når de får diagnosen og da har kraftig forhøyet blodsukker.

Kan man leve med diabetes uten å vite det?

200 000 kan ha diabetes uten å vite om det. Bare halvparten av de som har sykdommen antas å ha fått diagnosen. Vi spiser på oss livstilssykdommer, som diabetes. Type 2 diabetes kan ha vage sykdommer, og mange går i årevis uten å vite at de har sykdommen.

Hvordan føles det å ha høyt blodsukker?

Høyt blodsukker (hyperglykemi) kjennetegnes vanligst ved symptomer som tretthet og slapphet, hyppig vannlating, tørste, psykisk nedstemthet, hyppige infeksjoner, dårlig sårtilheling, kløe og svie nedentil. Det varierer fra person til person hvilke og hvor mange symptomer man får.

Hva er årsaker til diabetes type 2?

Diabetes type 2 er en kronisk sykdom som kjennetegnes ved mangel på hormonet insulin eller dårlig virkning av insulin. Den viktigste årsaken til type 2 diabetes er overvekt og usunn livsstil, men også arv kan spille en rolle.

Hva er blodsukkersenkende medisiner?

Medisiner som blir brukt ved diabetes type to, antidiabetika, er tablettmedisiner som senker blodsukkeret. Førstevalg er metformin, men det finnes flere alternativer og noen av dem kan kombineres med metformin.

Kan man dø av diabetes type 1?

Diabetes mellitus type 1 er en tilstand med vedvarende forhøyet blodsukker som skyldes mangel på det blodsukkersenkende hormonet insulin. Det er en livslang tilstand man kan leve godt med, men det er også en tilstand man kan dø av ved utilfredsstillende behandling.

Er diabetes type 2 dødelig?

Får du diabetes i relativt ung alder har du tre ganger større risiko for å dø tidligere enn de som ikke har diabetes.

Hvem er mest utsatt for diabetes?

Forekomsten av diabetes øker med alderen, og mer enn 10 prosent av de over 80 år har diagnostisert diabetes. Type 2-diabetes kan i stor grad forebygges med økt fysisk aktivitet og vektreduksjon. Personer fra Sør-Asia og Afrika har høyere risiko for type 2-diabetes enn andre grupper i befolkningen.

Hvordan måler man insulinresistens?

Grill forteller at gullstandarden for måling av insulinresistens/insulinfølsomhet er såkalt euglykemisk klamp. Da gis en definert mengde insulin intravenøst under en tidsperiode på én til flere timer. Glukose blir gitt samtidig og så mye som trengs for at blodsukker holdes konstant og på normal nivå.