Hva er mastocytose?

Hva er mastceller?

Mastcelle, mastocytt, er en type bevegelig bindevevscelle (20-30 µm store), som også finnes i blodet som basofile leukocytter. De deltar i kroppens immunforsvar og finnes særlig langs kapillarene i løst bindevev (tarmveggen, luftveiene, lærhuden) og i granulasjonsvev (sårvev).

Kan kløe være kreft?

Mistanken om kreft bør alltid vekkes ved uspesifikke hudsymptomer som flushing, nattesvette og nyoppstått tørr hud og kløe der man ikke finner annen forklaring. Mekanismene bak slike symptomer er oftest ukjent (1). Leukemi, lymfom og metastaser kan også involvere hud.

Er mastocytose arvelig?

Mastocytose regnes ikke for å være arvelig, selv om det finne sjeldne eksempler på at mastocytose går igjen i familier, og det forskes en del på arveligheten av sykdommen. Diagnosen kan være vanskelig å stille, og det kan ta flere år før det erkjennes at pasientens symptomer skyldes mastocytose.

Hva feiler det deg mastocytose?

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av ansamlinger av unormale mastceller i ulike organer. Barn har vanligvis kun utslett og pleier å bli helt friske. – Systemisk mastocystose (SM) skyldes mastcelleansamlinger i indre organer med hyppigste lokalisasjon benmargen.

Hvordan kjennes nervesmerter ut?

Sykdomsbildet varierer betydelig. De første symptomene er ifølge Norsk Helseinformatikk ofte nedsatt hudfølelse og leddsans. Dette kan gi følelse av å ha puter under føttene, og det medfører ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger.

Hva er Dermografisme?

Dermografisme er en tilstand der rissing på huden medfører en øyeblikkelig rød hevelse som svarer til risset. På denne måten kan man skrive på huden. Forandringene går raskt tilbake og medfører vanligvis ikke kløe. Tilstanden er beslektet med fysikalsk elveblest.

Hva er parestesi?

Parestesi er en hudfornemmelse som ikke skyldes ytre påvirkning. Disse fornemmelsene kan føles som brenning, stikking og prikking, kløe, nummenhet, maurkryping, varme eller kulde.

Hva er mastceller og histamin?

Mastceller er celler som kan finnes i luftveiene, i magetarmkanalen og i huden. Under neste og senere eksponeringer for pollen, vil allergenet reagere med IgE-antistoffene og frigjøre kjemikalier som histamin fra mastcellene, og på den måten fremkalle allergisymptomer som rennende nese, vandige øyne og nysing.

Er mastceller Fagocytter?

Den profesjonelle fagocytten inneholder celler kalt nøytrofil granulocytt, monocytter, makrofager, dendrittiske celler og mastceller.

Hva skiller mastceller ut?

Mastcellene har mange viktige oppgaver i forskjellige organer, og de oppgavene gjennomføres ved at de lager, lagrer og sender ut forskjellige kjemiske stoffer som er viktige for den kjemiske balansen i oss. Når omgivelsene signaliserer behov for noe av denne kjemien, sender mastcellen det ut i passende små porsjoner.

Hva kan kløe være symptom på?

Klør det over hele huden er det vanligvis tørr hud, elveblest, kontakteksem, psoriasis og andre typer eksem som er årsaken. Kløen kan forverres dersom du vasker huden ofte, eller om vinteren når vi fyrer mye inne. Kløe på mindre områder kan skyldes insektsstikk, ringorm, skabb, hodelus, soppinfeksjon og lopper.