Hva kan man se på EKG?

Hva er Holter registrering?

Holter-monitorering er en 24-timers EKG-registrering som foregår utenfor helseinstitusjon. Holter-monitorering benyttes for å diagnostisere forstyrrelser i hjerterytmen, spesielt anfallsvis hjerteblokk og/eller rask hjerteaksjon som ikke påvises ved vanlig EKG.

Hva er hjerterytmeforstyrrelser?

Hjerterytmeforstyrrelse (hjertearytmi) er en samlebetegnelse for enhver form for unormal hjerterytme. Hjertet kan slå for raskt, for langsomt eller uregelmessig. Hjerterytmeforstyrrelser er relativt vanlig. Det inkluderer en rekke ufarlige tilstander, men av og til kan det også representere alvorlig hjertesykdom.

Hva koster en hjerteundersøkelse?

Hjerteundersøkelse (kardiologi)
Konsultasjon 2 350,-
Hygiene- og materielltillegg 210,-

Hva gjør man hos en hjertespesialist?

Når du kommer til konsultasjon hos hjertespesialist vil du i tillegg til en samtale og grundig undersøkelse bli anbefalt enkelte supplerende undersøkelser etter ditt behov. Vi tilbyr langtids-EKG, belastningstest på sykkel med EKG, ultralyd av hjertet, ultralyd av halspulsåren/halskar og 24-timers blodtrykksmåling.

Hvordan ser man hjerteinfarkt på EKG?

Hver gang hjertet slår, sendes det ut elektriske signaler. Disse signalene fanges opp av EKG-apparatet og danner en kurve som viser hjertets rytme. En EKG-undersøkelse vil vise tegn på om du har hjerteinfarkt. Undersøkelsen kan også vise om du har hatt hjerteinfarkt tidligere.

Kan man stole på EKG?

EKG er en sikker undersøkelse, er undersøkelsen helt normalt er det mest sannsynlig noe annet enn hjerte som gir deg de plagene du har. Noen ganger er ikke plagene der hele tiden, og et EKG vil da ikke kunne fange det opp hvis du ikke har symptomer når undersøkelsen blir tatt.

Hvor lenge varer en EKG test?

Hvor lenge varer undersøkelsen? Undersøkelsen varer i 10–15 minutter.

Hvordan stoppe arytmi?

Flere former for behandling

Man går da inn i hjertet med elektroder og «brenner» av muskelfibre som leder impulsene som holder en arytmi gående. Iblant er det også nødvendig å legge inn pacemaker eller hjertestarter, sier Finsen.

Hvordan diagnostisere arytmi?

EKG. Ved taking av EKG registreres den elektriske aktiviteten i hjertet. EKG’et måler detaljene i den elektriske aktiviteten i forbindelse med hvert eneste hjerteslag og kan påvise unormal elektrisk aktivitet.

Hva er iskemisk hjertesykdom?

Iskemisk hjertesykdom er en samlebetegnelse for hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Sykdommen skyldes i hovedsak aterosklerose, en prosess som gir fettavleiring, innsnevring og tilstopping (blodpropp eller trombose) av blodåreveggen. Iskemisk betyr mangel på oksygen.

Hvordan oppdage hjerterytmeforstyrrelser?

Noen merker ikke at de har atrieflimmer i det hele tatt. Men fastlegen kan oppdage det ved å kjenne på pulsen og ta et EKG (elektrokardiografi). Det kan også være aktuelt å gjøre en ekko-doppler undersøkelse av hjertet.