Hva er en Arteriol?

Hva er blodårene bygd opp av?

Blodårene er de rørene av bindevev og glatt muskulatur hvor blodet sirkulerer. Rørsystemet omtales ofte som blodbanen eller blodkretsløpet i kroppen. Det er i prinsippet et lukket og forgrenet, sirkulært system som begynner og ender i hjertet.

Hva er en aorta?

Aorta er hovedarterien som forsyner kroppen med blod. Den er omtrent like tykk som en hageslange og går fra hjertet ned gjennom brystet og magen før den forgrener seg i mindre pulsårer. Abdominale aortaaneurismer har en tendens til å bli større over tid. De fleste vokser sakte, men noen kan øke raskt i størrelse.

Hva er oppgaven til arterier?

Hjertet pumper blodet rundt i kroppens blodårer. Arteriene bringer oksygenrikt blod ut til kroppens vev. Vener bringer oksygenfattig blod tilbake til hjertet.

Hva er oppgaven til blodårene?

Blodårene er del av sirkulasjonssystemet, og har som oppgave å være en transportåre for blod i en organisme. Arterier er blodårer som transporterer blod fra hjertet til kroppen, mens vener er blodårer som transporterer blod fra kroppen til hjertet.

Er aorta oksygenrikt?

Den største arterien er aorta, hovedpulsåren, som går ut fra hjertets venstre hovedkammer. Nest størst er lungearterien (truncus pulmonalis), som springer ut fra høyre hovedkammer og er den eneste arterien som fører oksygenfattig blod, bortsett fra navlesnorarteriene under svangerskapet.

Hvorfor har vi et sirkulasjonssystem?

Sirkulasjonssystemet består av hjertet og alle kroppens blodårer; blod, blodårer, kapillærer, vener, arterier, lunger og hjerte. Hovedfunksjonen til hjerte er blandet annet å transportere friskt oksygen fra lungene til cellene i kroppen og å forsyne celler og vev med næringsstoffer som tas opp i fordøyelsessystemet.

Hva er Sinusknute?

Sinusknuten – start av elektrisk impuls

Hvert hjerteslag oppstår normalt i en spesialisert gruppe celler som kalles sinusknuten. Den befinner seg i øvre del av høyre atrium og er hjertets naturlige pacemaker, dvs. det er den som gir startsignalet for hvert nytt hjerteslag.

Hvilke årer har tykkest vegg?

Aorta har tykke, muskuløse vegger, slik at den skal tåle og opprettholde det høye trykket blodet har på vei ut av hjertet. Dette trykket kalles blodtrykket . Aorta forgreiner seg hele tiden til mindre og mindre arterier. I veggene i arteriene er det elastisk bindevev og glatt muskulatur.

Hvor er hovedpulsåra?

Hovedpulsåren strekker seg fra hjertet gjennom brystkassen (torakal aorta), ned gjennom mellomgulvet og ned i magen (abdominal aorta). Aneurismer kan oppstå hvor som helst i aorta og kan involvere både øvre (torakal) og nedre (abdominal) del av hovedpulsåren.

Hvor sitter hovedpulsåra?

Aorta er hovedpulsåren som går ut fra hjertet. I brysthulen avgår pulsårer (arterier) til hodet og armene, i bukhulen avgår pulsårer til organer i buken. Aorta ender i bekkenet der den deler seg i to og går ned i hvert av benene og endrer da navn til arteria iliaca.

Hvor lang er aorta?

Aorta, hovedpulsåren, er vår største blodåre og måler omtrent 25–35 millimeter i diameter.