Hva gjør Høyre hjernehalvdel?

Hva er thalamus sin funksjon?

Thalamus er et senter som befinner seg i de sentrale deler av hjernen. De fleste sensoriske nervebanene (de som bringer signaler om sanseinntrykk) fra kroppen «omkoples» i thalamus. Skader i thalamus vil derfor medføre sensoriske forstyrrelser i motsatte kroppshalvdel. Skader her kan også gi motoriske forstyrrelser.

Hvilken hjernehalvdel er dominant?

Som kjent er den venstre hjernehalvdelen knyttet opp mot høyre side av kroppen og motsatt. Siden de fleste mennesker er høyrehendte, har man antatt at venstre hemisfære er dominant.

Hva styrer midthjernen?

Midthjernen er senter for våkenhet, mens pons og medulla er senter for søvn. Midthjernen mottar og behandler flere typer sensorisk informasjon som sendes videre til forhjernen, bl. a. syn og hørsel.

Hva er det ikke viljestyrte nervesystemet Nevn noen eksempler på hva det styrer?

Det perifere nervesystem. Det perifere nervesystem er nerver som går ut fra ryggmargen og hjernestammen. Noen nerver fører impulser inn til ryggmarg og hjerne (sensoriske fibre), noen fører impulser ut til bevegeapparatet (motoriske fibre) og andre nerver forsyner de indre organene (autonome fibre).

Hvilken del av hjernen styrer tankene og bevisstheten?

Hjernestammen er bindeleddet mellom ryggmargen og resten av hjernen. I hjernestammen finnes kjerner som kontrollerer flere livsviktige kroppsfunksjoner, som bevissthet, søvn, blodtrykk, respirasjon, ulike fordøyelsesfunksjoner, hjertets minuttvolum og fordelingen av blod til ulike organer.

Hva skjer i mellomhjernen?

Mellomhjernen kalles av og til «pattedyrhjernen» fordi den ligner hjernen til andre varmblodige pattedyr. Mellomhjernen styrer sosiale relasjoner, hormonreguleringen, seksuelle følelser, dømmekraft av hva som er sant, verdifølelse og langtidshukommelse.

Hvor i hjernen ligger kreativiteten?

Venstre hjernehalvdel forbindes ofte med logikk, rasjonalitet, språk og mer akademiske ferdigheter. Høyre hjernehalvdel knyttes til kreativitet, emosjoner, fantasi og kunstneriske egenskaper.

Hva er pannelappen?

Pannelappen er den delen av storehjernen som ligger foran isselappen (lobus parietalis). Grensen mellom dem dannes av sentralfuren (sulcus centralis). Umiddelbart foran denne ligger en langstrakt hjernevinding, som når helt ned til tinninglappen (lobus temporalis).

Hva er hjernebarken?

Hjernebarken er storehjernens ytre lag. Hjernebarken er 2–6 millimeter tykk og er dekket av årehinnen (pia mater). Barken består av forskjellige typer nervecellelegemer (perikarya) i seks lag samt gliaceller. Hjernebarken er en del av den grå substans.

Hvor ligger thalamus i hjernen?

Thalamus er den fremste delen av hjernestammen. Den ligger på begge sider av tredje hjerneventrikkel. Thalamus er formet som et egg og består av et stort antall grupper av nerveceller (kjerner) som danner størstedelen av mellomhjernen (diencefalon).

Hvilken del av hjernen styrer hukommelsen?

Hippocampus og andre nærliggende områder i den mediale tinninglappen er helt avgjørende for langtidshukommelsen. Derfra kontrolleres den deklarative hukommelsen, det vi si alt vi faktisk vet og minnene vi har om tidligere hendelser. Lillehjernen og de basale gangliene rommer den prosedurale hukommelsen.