Hva er tegn på ADHD?

Hvordan kan jeg teste om jeg har ADHD?

Det finnes ingen enkelt test på ADHD (hyperkinetiske forstyrrelser), noe som gjør det vanskelig å stille en sikker diagnose. Men en rekke ulike undersøkelser kan bidra til å skille ADHD fra lærevansker, adferdsvansker og stemningsforstyrrelser.

Kan man få ADHD i voksen alder?

To separate studier fra Storbritannia og Brasil, nylig offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA) Psychiatry, tyder på at ADHD som utvikles i voksen alder kan være en separat diagnose, siden mange unge voksne som får ADHD-diagnosen ikke hadde den som barn.

Hvordan oppleves det å ha ADHD?

Symptomene på ADHD kan være forskjellige og opptre i ulik grad fra person til person. Likevel kan noen fellestrekk være konsentrasjonsvansker eller problemer med å gjøre eller tenke på en ting om gangen. Noen blir svært impulsive og gjør eller sier ting uten å tenke seg om og klarer for eksempel ikke å vente på tur.

Kan man ha ADHD uten å være hyper?

— Det er ikke alle som er hyperaktive eller impulsive, noen kan også være stille og tilbaketrukne. Har du sett én med ADHD har du kun sett én!, sier Nina Holmen, rådgiver ved ADHD Norge.

Når kan man finne ut om barnet har ADHD?

Det varierer når man får diagnosen, men de fleste gutter får diagnosen mellom fylte sju og tolvårs alder. Jenter får ofte diagnosen noe senere. Selv om diagnosen ofte stilles i skolealder, så kan barnet ha hatt symptomer på ADHD allerede i barnehagen.

Hva er grunnen til at man får ADHD?

Årsakene til ADHD er ikke fullt ut kjent, men forskere har identifisert flere faktorer som kan spille en rolle ved tilstanden, deriblant lavere mengde dopamin i hjernen, arv og miljøpåvirkning.

Hva går ADHD ut på?

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder eller Hyperkinetisk forstyrrelse på norsk. Symptomene kan i de fleste tilfeller forstås som en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer økt uro, impulsivitet og vansker med oppmerksomhet. ADHD omtales som en tilstand, og ikke en sykdom.

Hvordan starte ADHD utredning?

Det anbefales at foreldre som ønsker en ADHDutredning for sitt barn, tar saken opp med PP-tjenesten via skolen og med fastlegen. Dersom disse kommer fram til at ADHD er en mulig diagnose, henvises saken videre til spesialisthelsetjenesten for barn og unge (BUP).

Hvordan sjekke seg for ADHD som voksen?

For å finne ut av om det er ADHD, må vi få svar på følgende spørsmål:
  1. Har du oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet eller impulsivitet? …
  2. Kan det forklares bedre av andre lidelser? …
  3. Er vanskene dine så store at det er hensiktsmessig å sette en diagnose?

Hvor lang tid tar det å få diagnosen ADHD?

Om utredningen

En ADHD utredning hos psykolog tar mellom 10 og 16 timer avhengig av individuelle faktorer og kompleksitet. Utredningen kan avbrytes underveis hvis psykologen har grunn til å tro at pasientens plager ikke utelukkende skyldes ADHD.

Kan man utvikle ADHD senere i livet?

ADHD er ikke bare forbeholdt barn. Voksne som aldri fikk diagnosen som barn, kan utvike mer åpenbare symptomer senere i livet.