Hva er normal vekt for 150 cm?

Hvor mye burde jeg veie når jeg er 157?

Når det gjelder normalvekt og BMI så er den fra 46 kg til 61 kg. Det er innenfor referanseområdet normalvekt når en kun ser på BMI alene. Det er altså stor variasjon på hva som er innenfor normalvekt når man er 17 år og har en høyde på 157 cm.

Hva er normal vekt for 167 cm?

Vi er alle født med vår spesielle kroppsbygning, som igjen er bestemt av arv fra egen familie. Når man er 15 år og 167 cm høy så er du innen for normalen hvis du veier 49 kg og når hvis du veier 66 kg.

Hvor mye skal man veie når man er 176?

Hvis vi ser på kroppsmasseindeks (KMI) som et mål på hva man burde veie ut i fra høyde, så er det 70 kg som definerer grensen mellom normalvektig og overvektig for en 14-åring som er 176 cm høy.

Hvor mye skal man veie når man er 172?

Mange regner ut sin BMI (body mass index) og ut i fra hvilket tall man får ser om man er overvektig eller undervektig. Det har jeg gjort og er man 13 år og 172 cm høy er alt fra 49 kg til 67 kg regnet som normalvekt.

Hvor mye skal man veie når man er 152?

Du er helt normalvektig i forhold til din høyde og alder. Normalvekt for en jente med din alder og høyde varierer fra 40,5- 55 kg.

Hva er min idealvekt?

Din ideelle vekt er – som navnet antyder – det spesifikke nummeret du bør veie. Det er imidlertid ikke et konstant antall gjennom hele livet. Alt avhenger av din høyde, alder, kjønn, kroppsbygning og fettprosent i forhold til muskelmasse. Du bør ikke se din ideelle vekt som det endelige målet.

Hvor mye skal man veie når man er 175?

Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Hvor mye bør man veie i forhold til høyden?

Eksempler: En person med høyde på 1,80 meter har normalvekt i området 60 til 81 kg, overvekt i området 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. En person med høyde 1,65 m ha normalvekt i området fra 50 til 68 kg, overvekt i området 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Hvordan klare å gå ned 10 kg?

Å gå ned 10 kg på 4 uker vil kreve at du i snitt går ned 2,5 i uka. Å gå ned 1 kg i uka betyr at du må redusere kaloriintaket med 7000 kalorier. Det betyr at du må spise 17500 færre kalorier i løpet av en uke for å gå ned 2,5 kg, eller 2500 kalorier per dag. For å oppnå en slik vektreduksjon er du nødt til å sulte deg.

Hva er normal vekt for en 14 åring?

Jenters høyde og vekt i forhold til alder
Alder Høyde lav / cm* Vekt middel / kg
14 år 148 50,0**
15 år 151 52,0**
16 år 154 53,0**
17 år 155 54,0**

19 weitere Zeilen

Hva er normal vekt for kvinner?

Eksempler: En person med høyde på 180 cm kan ha en normalvekt på 60 til 81 kg, overvekt i ved 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. En person med høyde på 165 cm kan ha en normalvekt fra 50 til 68 kg, overvekt ved 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.