Er 37 5 feber hos barn?

Er 35 grader feber?

Feber defineres som temperatur over 38°C målt i endetarmen.

Har du feber på 36 grader?

Feber defineres som kroppstemperatur målt til over 38 °C. Hos barn regnes temperatur over 37,5 °C om morgenen som forhøyet.

Er 34 grader feber?

Feber er definert som kroppstemperatur som er lik eller høyere enn 38 grader – målt i endetarmen der vi får det mest nøyaktige resultatet.

Hva regnes som feber?

Feber er kroppstemperatur på 38,0º C eller mer målt i endetarmen. Barn får lettere feber enn voksne, og de får ofte høyere feber. Feber er et viktig ledd i kroppens forsvar mot infeksjoner. Det er et svært vanlig sykdomstegn, men ingen sykdom i seg selv..

Når skal man gi febernedsettende til små barn?

Feber defineres som en kroppstemperatur på 38 °C eller mer målt i endetarmen. Passerer temperaturen 40 °C eller barnets allmenntilstand er dårlig, kan man bruke febernedsettende legemidler.

Er 35.6 feber?

Hvis man opplever at temperaturen blir lavere enn 36.4 ° C som målt i endetarm eller øre, er det greit å diskutere det med sin lege og også få temperaturen målt hos legen slik at man unngår feilmåling. Hypotermi defineres medisinsk som en temperatur under 35° C.

Hvor mye skal man legge til når man måler feber?

Normal kroppstemperatur kan variere fra 37,1°C målt i endetarmen til 36,6°C målt i øret og 36,4°C hvis man måler i munnen. Det betyr at skal du måle kroppstemperatur i munnen må du legge til ca. 0,5°C på den temperaturen du får.

Er 37 feber hos voksen?

Normal kroppstemperatur hos mennesker ligger rundt 37 °C. Er temperaturen over 38 °C (målt i endetarmen) har man feber. Typiske symptomer på feber er kuldefølelse (frysetokter) når feberen stiger, og tilsvarende varmetokter/svette når feberen synker.

Hva er temperaturen når du har feber?

Feber vil si kroppstemperatur på 38°C eller høyere målt i endetarmen.

Hvor mye kan man ha i feber?

Ikke mulig med høyere feber enn 43 grader

– Det er ikke mulig å ha feber på 47 grader, det må være en feilmåling. Den øverste grensen for feber er på 43 grader, og temperaturer over 41 grader er veldig uvanlig, sier Berild.

Er 39 i feber farlig?

Voksne bør oppsøke lege dersom temperaturen er 40°C eller høyere, over mer enn tre dager. Andre symptomer man bør være obs på er uvanlig utslett, magesmerter, kraftig hodepine, stiv nakke, hevelse i halsen eller svekket bevissthet.