Hva er nevroendokrine celler?

Hva betyr Nevroendokrin?

Nevroendokrin er en betegnelse samspillet mellom nervesystemet og de endokrine kjertlene.

Hva er nevroendokrine svulster?

Nevroendokrine svulster er en samlebetegnelse på kreft som utgår fra hormonproduserende celler eller forstadier til disse. Slike celler er lokalisert i de fleste av kroppens organer.

Hva er hormonell kreft?

Hva er nevroendokrin kreft? Nevroendokrin kreft er en sjelden kreftform som oppstår i hormonproduserende (nevroendokrine) celler. Disse cellene finnes overalt i kroppen, og de har som oppgave å produsere stoffer (hormoner) som er med på å styre mange av kroppens funksjoner.

Hva er NET kreft?

Nevroendokrin kreft er en sjelden kreftform som oppstår i hormonproduserende (nevroendokrine) celler. Disse cellene finnes overalt i kroppen, og de har som oppgave å produsere stoffer (hormoner) som er med på å styre mange av kroppens funksjoner.

Hva er Carcinoid?

Carcinoid er svulster som utgår fra nevroendokrine celler, og som finnes i mange organer; særlig i mage-tarmsystemet.

Hva betyr høyt differensiert?

Hvor mye tumor avviker fra normalt vev. Graderes i høyt differensiert, middels differensiert og lite differensiert, der høyt differensiert vil si at tumorvev likner på normalt vev, og lite differensiert tumorvev likner ikke på normalt vev. Den vanligste formen for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Hvor fort vokser en svulst i brystet?

Brystkreftsvulster vokser raskere hos kvinner i alderen 50-59 år, enn hos kvinner som er 60-69 år. Noen svulster dobler diameteren på kun én måned, hos andre kvinner tar det over seks år.

Hva er småcellet lungekreft?

Småcellet lungekreft (småcellet lungekarsinom) har små celler som deler seg raskt og er den mest aggressive av lungekrefttypene da den ofte sprer seg raskt til andre organer. Småcellet lungekarsinom ligger ofte sentralt i lungen. Småcellet lungekreft utgjør cirka 15 % av lungekrefttilfellene.

Hva kommer kreft av?

Ved kreft har det oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert. Etter hvert som disse kreftcellene fortsetter å dele seg ukontrollert, skjer det en opphopning av kreftceller i organet der veksten startet. Det vil etter hvert dannes en kreftsvulst.

Hva er et karsinom?

Et karsinom er en type kreft som utvikler seg fra epitelceller. Mer spesifikt er karsinomer kreft som oppstår i vev som omringer indre eller ytre flater av kroppen, og som oppstår fra celler som stammer fra endoderm-, mesoderm- og ektodermkimcellelag under embryogenesen.

Hva er endokrin kreftbehandling?

Et sentralt terapeutisk angrepspunkt ved brystkreft er behandling som på forskjellige måter hindrer østrogenets stimulerende virkning på brystkreftceller. Nye medikamenter som er utviklet de senere år, gir nye muligheter både innen forebygging og behandling av brystkreft.