Hva er lavt ferritin nivå?

Hva skal jernlageret være på?

Kroppens jernlager er normalt rundt 4 g hos menn og 3.5 g hos kvinner hvor det meste finnes i blodceller, lever og makrofager (1, 2). Ferritin er et intracellulært protein som binder jern og gjenspeiler kroppens jernlagre (1, 3, 4).

Hva skyldes lavt ferritin?

Lav se-ferritin uten fall i hemoglobin er tegn på jernmangel, ikke anemi. Grenseverdiene for se-ferritin settes ofte et sted mellom 10–20 μg/L og er tegn på lavt jernlager. Ved samtidig inflammasjon settes gjerne grenseverdien til 50 μg/L (1).

Hvordan måle jernmangel?

Jernmangel påvises gjennom måling av lave verdier av blodprøven ferritin. Også andre blodprøver kan bidra til diagnosen. Den mest nøyaktige metoden for å stille diagnosen er ved mikroskopi av beinmargsutstryk. Men dette anbefales ikke rutinemessig.

Hvordan oppdage anemi?

Diagnosen anemi stilles ved å måle mengden hemoglobin i blodet. De fleste praktiserende leger kan måle hemoglobin i praksis og få svaret med det samme. Hos kvinner er normalområdet 11,7-15,3 g/dl, og hos menn 13,4-17,0 g/dl.

Hva betyr lav transferrinmetning?

Lave verdier: Som regel er lave verdier assosiert med jernmangel. Generelt er Transferrinmetningen alene ikke egnet for å vise manglende forsyning av hematopoese med jern for kritiske persongrupper: gravide kvinner, barn under vekst, alkoholiker.

Hva skjer hvis man har for lite jern?

Har du for lite jern i kroppen, kan du utvikle jernmangelanemi. Vanlige symptomer er tretthet, svimmelhet og tung pust ved anstrengelse. Behandling med jerntabletter gir ofte bedring i løpet av kort tid.

Hva er forskjellen på jernmangel og anemi?

Jernmangel er en tilstand hvor kroppens jernlagre er redusert eller i ferd med å tømmes. Når jernlagrene er så små at kroppen ikke klarer å produsere nok hemoglobin kalles tilstanden jernmangelanemi. Anemi (blodmangel) kan ha andre årsaker enn jernmangel.

Hva er normalt jernnivå i blodet?

Gjennomsnittlig s-ferritin hos friske kvinner og menn i 30 års alder er henholdsvis rundt 30 og 90 µg/L. Hos begge kjønn er det tendens til økende s-ferritin med alderen. Hos gravide ses jevnt fallende verdier utover i svangerskapet, ned til omkring 5 – 45 µg/L. Lave verdier er helt vanlige under og etter fødselen.

Hva er S Jernmetning?

Jernmetning

Transferrinmetningen beregnes med formelen: P-Jern (µmol/L) / P-TIBC (µmol/L) og oppgis i %. (Jernbindingskapasiteten beregnes ut fra målt transferrinkonsentrasjon. P-TIBC (µmol/L) = P-Transferrin (g/L) x 25,1).

Hvordan få opp jernlageret fort?

Spis nok av de matvaren som inneholder mest jern. Dette er rødt kjøtt, lever, kornvarer, frukt og grønnsaker. Omtrent en tredjedel av jerninntaket her til lands stammer fra brød og kornvarer. Vitamin C øker opptaket av jern fra kosten og kan også øke opptaket av jerntilskudd hvis du tar disse sammen med måltider.

Kan man bli deprimert av jernmangel?

Jernmangel kan knyttes til depresjon hos voksne. Gravide kvinner med jernmangel kan også være mer utsatt for å utvikle depresjon. Kalde hender og føtter. Jernmangel betyr mindre oksygen til hender og føtter.