Er det farlig å bruke kortison?

Hva er Steroidkrem?

Kortisonkrem er en vanlig brukt betegnelse på kremer som inneholder et kortikosteroid. Kortison finnes også i salveform, selv om kremer av kosmetiske hensyn benyttes mest. Dette er virkestoffer som demper betennelsesreaksjoner i huden, slik som ved blant annet eksem og psoriasis. Kortisonkremer brukes på huden.

Hvorfor ikke hydrokortison i sår?

Kortisonpreparater bør ikke komme i åpne sår, da dette hindrer sårtilhelingen. Bruk aldri gruppe 3 eller 4 preparater i ansiktet hvis ikke din lege spesielt har forordnet det.

Kan man bruke kortison i underlivet?

Generelt kan vi si at slimhinnen i vulva har stor evne til egen-reparasjon, slik at det er svært liten fare for bivirkninger ved bruk av steroider lokalt i underlivet. Korte kurer med steroider som gjennomføres under 3-4 uker gir ikke bivirkninger.

Hva gjør hydrokortison med huden?

Kortison har en dempende effekt på immunforsvaret og brukes derfor som betennelsesdempende middel i behandlingen av forskjellige hudlidelser som for eksempel eksem, allergi, psoriasis, seboreisk eksem og lichen planus.

Hva er langvarig bruk av kortison?

Lengre tids bruk av glukokortikoider fører til at kroppen produserer mindre eget kortison. En viktig bivirkning er derfor den som kommer hvis man etter lengre tid på kortison brått avslutter behandlingen. En mengde symptomer kan da oppstå som trøtthet, kvalme, magesmerter og ulike abstinenssymptomer.

Hva er langvarig bruk av prednisolon?

– Ved høye doser kan også hetetokter, rødme, svetting og uro/nedsatt konsentrasjon forekomme. I sjeldne tilfeller kan høye doser Prednisolon gi psykiske forstyrrelser. – Ved lang tids bruk kan Prednisolon medvirke til utvikling av glaukom («grønn stær») og katarakt («grå stær») i øyne.

Blir man feit av kortison?

I verste fall kan det opptre svikt i stressreaksjoner, hudforandringer med svekket hud og uønsket behåring, hudblødninger, benskjørhet, infeksjonstendens, sukkersyke, humørendringer, vektøkning og magesår. Hos barn er veksthemning en vanskelig bivirkning (men kronsik og dårlig behandlet astma gir også veksthemning).

Hva er kortikosteroid?

Kortikosteroider er en fellesbetegnelse for de steroidene som produseres i binyrebarken, som kortisol og aldosteron. Betegnelsen benyttes også om de syntetisk fremstilte steroidene som er kjemisk nært beslektet med de egentlige kortikosteroidene, som for eksempel prednison og prednisolon.

Hva er kortison?

Det brukes i behandlingen av hormonforstyrrelser når kroppen ikke klarer å produsere nok av sitt eget kortison i binyrene. Det brukes også til å behandle mange immunsykdommer og allergiske tilstander som leddbetennelser, lupus, alvorlig psoriasis, alvorlig astma, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Hva er Diprosalic?

Diprosalic liniment brukes mot allergiske, betennelsesaktige og kløende hudlidelser i hodebunnen og andre hårbevokste områder. (Psoriasis, seboreisk eksem.)

Kan man bruke hydrokortison på sår?

Kremen kan brukes av voksne og barn over to år til behandling av mild eksem som skyldes bruk av såpe, vaskemidler og kosmetikk. Kan også brukes på insektbitt og ved solforbrenning uten sårdannelse. Kremen må ikke brukes i sår eller rundt øynene.