Hva er normalt intrakranielt trykk?

Hva slags tilstander kan forårsake økt intrakranielt trykk?

Intrakraniell trykkstigning er en komplikasjon til patologiske prosesser intrakranielt, for eksempel hodetraume, intrakraniell blødning, CNS-tumores, hydrocephalus, sinusvenetrombose med mer.

Hvordan redusere trykk i hodet?

Tren bort hodepinen

Frisk luft og trening kan hjelpe mot hodepine. Dersom hodepinen skyldes stiv nakke og skuldre, kan fysisk aktivitet bidra til å myke opp muskler og ledd, i tillegg til å øke blodsirkulasjonen. Under trening frigjøres endorfiner i kroppen som gjør at man blir i bedre humør.

Hva skjer når hjernen svulmer opp?

Ved mye ødem vil det kunne bli for høyt hjernetrykk. Dette kan gi hodepine, kvalme/oppkast, bevissthetsreduksjon/tretthet og svekket syn (papilleødem). Høyt hjernetrykk kan gi sekundære skader siden blodforsyningen til hjernen kan bli redusert når blodtrykket må jobbe mot et høyt hjernetrykk.

Hva er Shuntsvikt?

Hos barn som har shunt, kan dreneringen av hjernevæske bli forstyrret. Hvis ikke shunten drenerer bort tilfredsstillende mengde væske, blir det ansamling av for mye væske i hjernen.

Er trykk i hodet farlig?

Trykkstigning i hodet kan blant annet gi hodepine, svimmelhet og sløvhet. Lege skal kontaktes øyeblikkelig.

Hvordan måle trykket i hodet?

For å undersøke om det er høyt trykk i hodet, kan man gjøre en trykkmåling (ICP-måling) hvor det legges inn en liten trykkmåler (sensor) i hjernen. Dette er en undersøkelse som må gjøres før man tar stilling til eventuell behandling. Det er ingen behandling i seg selv.

Hva er Cushings refleks?

Trykket mot hjernestammen kan gi Cushings refleks, nedsatt bevissthet og patologiske strekkebevegelser på motsatt side av kroppen, og trykk og drag på nervus oculomotorius gir pupilledilatasjon.

Hvorfor får man trykk i hodet?

Årsaker. ​Hydrocephalus kan være medfødt eller oppstå etter for eksempel hjernesvulst, hjernecyste, hjerneblødning, hodeskade eller hjernehinnebetennelse. Noen har også forhøyet trykk i hjernen uten at det er en kjent årsak, såkalt ideopatisk intrakraniell hypertensjon.

Hva betyr intrakraniell?

Intrakraniell brukes om det som ligger inne i hodeskallen (kraniet).

Hva er intrakraniell blødning?

En hjernehinneblødning oppstår når en utposning (aneurysme) på en pulsåre i hodet sprekker. Disse arteriene forløper i væskerommet mellom hjernehinner og blødningen kalles derfor også hjernehinneblødning.

Hvordan få bort hodepine fort?

Litt ekstra hvile og et kaldt omslag på pannen hjelper ofte. Søvn er som regel god hjelp for mange. Hvis disse tiltakene ikke hjelper kan du forsøke å bruke reseptfrie smertestillende (se neste del). Varmebehandling kan noen ganger være til hjelp hvis hodepinen skyldes stiv nakke.