Når bør man sjekke seg for prostatakreft?

Kan man sjekke prostata selv?

Kan man sjekke prostata selv? Det er mange som lurer på om det er mulig å sjekke prostata selv. Hjemmetester for prostata kan kanskje virke forlokkende for menn som vegrer seg for å dra til legen. Dessverre så er ikke dette mulig.

Hvor alvorlig er prostatakreft?

De fleste prostatakreftsvulster vokser sakte. Mange menn lever i årevis uten symptomer, og noen trenger aldri behandling. Imidlertid er prostatakreft en alvorlig sykdom hvis den sprer seg til andre organer eller skjelettet. Legen vil kunne vurdere prognosen utfra spredning og veksthastighet.

Hvilke blodprøver tas ved mistanke om prostatakreft?

Ved mistanke om prostatakreft tas det som regel en PSA-prøve. PSA står for «prostata-spesifikt antigen» og kan måles i en enkel blodprøve.

Hvordan finne ut om man har tarmkreft?

Den beste metoden for å oppdage tykktarmskreft, er koloskopi. Det betyr at tykktarmen undersøkes ved hjelp av et kamera. Dermed kan utvekster – polypper – og svulster avsløres og behandles på et tidlig stadium. – Polypper varierer i størrelse, fra noen få millimeter til flere centimeter.

Hvor ofte måle PSA?

PSA-nivåene øker med alderen, og menn under 50 år bør ha PSA under 2,5 µg/L, mens menn over 70 år med benign hyperplasi godt kan ha verdier opp til 6,5 µg/L. Årlig måling av PSA anbefales for menn mellom 40 – 70 år med arvelig belastning for prostatakreft.

Hvem bør ta PSA-prøve?

Anbefalingen til norske leger er kun å ta PSAprøve av menn med vannlatingsproblemer og hos menn med opphopning av kreft i prostata, eggstokk eller bryst i familien. Det frarådes rutinemessig testing av PSA på friske menn uten vannlatingsproblemer.

Hva er normal PSA verdi?

PSA som undersøkelse for prostatakreft. Forhøyet PSA-‐verdi i blodprøve kan være et tegn på prostatakreft. Normal PSA-‐verdi øker med alderen. 40-‐49 år: <2,5 50-‐59 år: <3,5 60-‐69 år: <4,5 70-‐79 år: <6,5 • Normal PSA-‐verdi utelukker ikke farlig prostatakreft.

Hvordan foregår en Prostataundersøkelse?

Klinisk undersøkelse av prostatakjertelen gjøres ved at legen fører en finger i endetarmen for å kjenne størrelse og form på prostatakjertelen. PSA-konsentrasjonen i blodet skal måles ved mistanke om kreft i prostata. Den øker som regel ved kreft, men kan også øke ved godartede prostataplager.

Hvordan kjennes en frisk prostata ut?

En frisk prostatakjertel er glatt, fast og elastisk. Den kan kjennes ut om et viskelær. Man kan kjenne den ved en rektalundersøkelse ca. fire cm inn i endetarmen når man presser i retning testiklene.

Hvordan finne prostata?

Prostata ligger like foran endetarmen, og er bare skilt fra tarmen av et tynt bindevevsdrag. Derfor kan den lett undersøkes av legen med en finger i endetarmen (rektaleksplorasjon). Prostata er omgitt av en tett, fibrøs bindevevskapsel. Prostatas konsistens er normalt meget jevn, og den består av mange små kjertler.

Når er PSA for høy?

PSA lik eller over 4,0 µ g/l (referansegrensen) regnes som forhøyet og gir mistanke om prostatakreft, men forhøyet PSA-nivå kan også forekomme ved benign prostatahyperplasi og prostatitt. Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn i Norge, med 2 581 nye tilfeller i 1997 (1).