Hvorfor starte med 5 innblåsninger ved drukning?

Hvordan skal forholdet mellom brystkompresjoner og innblåsninger være?

Plasser to hender med håndbaken midt på brystbenet og trykk deretter ned 5–6 cm med frekvens cirka 100-120 brystkompresjoner per minutt. Etter de 30 første kompresjonene skal man gi 2 innblåsninger.

I hvilken takt skal HLR utføres?

Start hjerte- og lungeredning

Du skal trykke ned ca 1/3 av brystkassens dybde og holde en takt på 100-120 per minutt. Gi så 2 innblåsninger. Fortsett med 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger (30:2) helt til ambulansepersonell eller annet redningspersonell tar over.

Hvordan utføre hjerte og lungeredning?

Hjerte– og lungeredning til voksne
  1. Stå på kne ved siden av brystet til personen.
  2. Plassér hendene oppå hverandre midt på brystbenet til personen. Trykk hardt ned(ca. 5-6 cm).
  3. Husk å bruke stive armer – ellers blir du fort sliten.
  4. Operatøren på 113 hjelper deg å holde riktig takt (100-120 ganger i minuttet).

Hvor mange innblåsninger ved drukning?

Om det ikke er mulig å få personen på land bør du foreta munn-til-munn-innblåsinger i vannet. Start med fem innblåsninger, etterfulgt av 30 brystkompresjoner. Legg hendene midt på brystet, og bruk strake armer. Fortsett med vekselvis to innblåsinger og 30 kompresjoner helt til hjelpen kommer.

Hvorfor tar man hjertekompresjoner?

Teorien er at hjertekompresjonene fungerer som hjertets «stedfortreder» ved å pumpe blod rundt i kroppen og dermed opprettholde den minimale oksygenforsyningen som trengs for å forsyne vitale organer, som hjernen.

Hva er HHLR?

KURS I HJERTE-LUNGEREDNING FOR HELSEPERSONELL (HHLR)

Hvem bestemmer HLR minus?

Beslutningen om HLRminus er behandlingsansvarlig leges ansvar, eller den som har behandlingsansvar på det aktuelle tidspunkt. Beslutningen baserer seg på en tverrfaglig vurdering.

Hvordan sikrer man at strupen er åpen?

Sikre åpen og fri luftvei

En bevisstløs person kan få blokkert luftveien sin ved at tungen faller bakover mot bakre del av svelget og blokkerer for luftstrømmen. Sikre alltid at en bevisstløs person har en åpen luftvei ved å løfte frem haken og samtidig lytte etter om luft passerer som tegn på at pasienten puster.

Hvordan sjekker vi bevissthet?

Du må sjekke om pasienten puster, og om pasienten puster normalt. Dette gjør du mens du holder frie luftveier. Legg ditt kinn rett over pasientens munn mens du har blikket nedover pasientens brystkasse. Se og kjenn i inntil 10 sekunder.

Når skal man ikke starte HLR?

Hvis pasienten er døende, eller det av ulike grunner anses som hensiktsløst å starte HLR, er det verken noen faglige eller etiske grunner til å gjøre dette. Det er ikke i pasientens interesse å gjennomføre et slikt tiltak.

Kan man starte et hjerte med HLR?

Professor Kjetil Sunde forteller at et stille hjerte i noen tilfeller kan startes med HLR. – I slike tilfeller vil det oppstå en annen type hjertestans, hvor hjertet flimrer uten at det pumper blod. Et elektrisk sjokk fra en hjertestarter er da det som kanhjertet til å pumpe blod igjen, forteller Sunde.