Hvorfor får man PMR?

Når brenner polymyalgia ut?

Polymyalgia revmatika er som regel en selvbegrensende sykdom, som ved riktig behandling sjelden gir vedvarende skader. Sykdommen brenner vanligvis ut ila. 1-2 år, men noen plages lenger. Tilbakefall er ikke uvanlig.

Hva er typiske kjennetegn ved polymyalgia revmatika?

De mest typiske kjennetegnene ved polymyalgia revmatika er verk i begge skuldre eller begge hofter, eller i både skuldre og hofter samt plagsom følelse av at hele kroppen er stiv i minst en time om morgenen.

Hva er polymyositt?

Polymyositt er en alvorlig revmatisk sykdom som angriper kroppens muskler. Symptomene utvikler seg gradvis over tre til seks måneder. De første plagene er ofte muskelsvakhet i hofte- og skuldermusklene. Lår og overarmer kan også svekkes, og mange får smerter og ubehag i disse musklene.

Hvordan påvise polymyalgia rheumatica?

Diagnosen polymyalgia rheumatica stilles ved hjelp av klinisk undersøkelse og etter påvisning av forhøyet senkningsreaksjon. Ved arteritis temporalis vil man i tillegg oftest forlange positiv histologi (arteritt) ved temporalisbiopsi.

Hva er Sjøgrens syndrom?

Sjøgrens sykdom er en revmatisk sykdom med kronisk betennelse som først og fremst angriper vev som produserer sekret (væske). Slike vev finnes i spyttkjertler, tårekjertler, bronkier og slimhinner.

Hva er polynevropati?

Polynevropati betyr at flere av de perifere nervene i kroppen (særlig i føttene) ikke fungerer som de skal. Det vil si at de leder nervesignaler dårlig, nerveledningshastigheten er nedsatt. Tilstanden kalles også perifer nevropati.

Når kroppen verker?

De vanligste årsakene til muskelsmerter er stress og spenninger, overbruk eller feilbruk og mindre skader enten fra daglige aktiviteter, fysisk utfoldelse eller skader og ulykker. Denne type smerter er ofte lokalisert til et mindre område i kroppen.

Hva hjelper mot stivhet i kroppen?

Regelmessig aktivitet og tøyninger for bevegelighet motvirker stivhet. Fysisk bevegelighet og trening øker næringstilførsel til leddbrusken og kan motvirke bruskskader og artrose.

Hva er reaktiv artritt?

Reaktiv artritt er en leddbetennelse (artritt) hvor leddene blir smertefulle og hovne etter en infeksjonsepisode. Vanligvis har infeksjonen vært i tarmen, kjønnsorganene eller urinveiene.

Kan man bli kvitt fibromyalgi?

Selv om ikke fibromyalgi kan kureres, så finnes det behandlinger som kan redusere smertene og gi økt mestringsevne i hverdagen. Kunnskap om sykdommen er derfor svært viktig. Det kan gjøres flere undersøkelser for å utelukke andre årsaker til smertene.

Hva er revmatiske lidelser?

Revmatiske sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som angriper ledd, muskler, senehinner, nerver, hud, lunger, slimhinner og andre organer.