Hvordan regne ut pulssoner?

Hva er pulssoner?

En pulssone er en samling hjerteslag per minutt. De fem vanligste pulssonene er nummerert fra 1 til 5 og dette er I henhold til økende intensitet. Anstrengelse: Avslappet, lett tempo, rytmisk pust. Fordeler: Aerobic trening på begynnelsesnivå reduserer stress.

Hvor mange pulssoner er det?

Intervallet mellom 50 % og 100 % av maksimumspulsen er delt inn i fem pulssoner. Ved å holde pulsen innenfor en bestemt pulssone, kan du enkelt styre intensitetsnivået i treningsøkten.

Hva er 70% av makspuls?

– Kjører du opp mot 100 prosent av makspuls vil det si at du er på ditt maksimale forbruk. Kjører du 70 prosent av makspuls er du på en relativt lav anstrengelse.

Er terskel sone 3 eller 4?

Trening i sone 3 omtales ofte som terskeltrening. Det vil si at man trener på en intensitet rett under sin anaerobe terskel, som er den intensiteten hvor man når likevekt mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre i muskulaturen.

Hva er en intensitetssone?

Intensitetssoner er individuelle pulsintervaller regnet ut i fra makspuls. Selv om pulsslagene som skiller sonene er individuelle, vil egenskapene som påvirkes i de forskjellige sonene være de samme uansett hvem du er og hvor godt trent du er. Her er de fem sonene oppgitt i prosent av makspuls.

I hvilken sone forbrenner man mest fett?

Når vi har hvilepuls rundt 60-70 slag i minuttet (30-40% av en voksen person sin maksimalpuls), bruker vi lite kalorier og forbrenningen er derfor svært lav. Når pulsen øker vil kroppen bruke mere fett som energikilde. Når vi har puls i området 65-80% av maksimal puls er vi i den mye omtalte fettforbrenningssonen.

Hva er min terskelfart?

En tommelfingerregel for å finne din terskelfart er: når du når 85% av makspuls og blir liggende der, er du i nærheten av terskelfart. Dette er ikke en optimal formel, men kan brukes i en startfase. Terskel skal gjøre litt vondt, men ikke være uutholdelig. Mange vil ofte omtale farten du ligger i som flytsone.

Hva er intensitetsstyring?

Intensitetsstyring underveis i treningsøkter er viktig for å vite at man får riktig stimuli for å kunne utvikle resultater, for å få fremgang. Det vil si å legge opp en treningsperiode med ulik intensitet, for ulike hensikter.

Hva betyr kardio sone?

Definisjon av kondisjonstrening (cardio)

Å trene Kardio betyr ganske enkelt at du gjør en aktivitet som øker pulsen din til en bestemt pulssone, sonen der du vil forbrenne mest fett og kalorier. Selv treningsøkter som er så korte som 10 minutter, kan være viktig for dine ukentlige kardiotrening.

Hvor lenge kan man ligge i sone 5?

De fleste klarer bare å trene i denne sonen i intervaller fra de helt korteste dragene og opp til omtrent 8 minutter. Det er stor påkjenning for kroppen, men øker din yteevne om du klarer å bruke denne sonen riktig i sammensetning med de øvrige sonene.

Hva betyr sone for oksygenopptak?

VO2-Maks. Oksygenopptak og maksimalt oksygenopptak omtales ofte om hverandre, om man skal være pirkete er dette to ulike ting. Oksygenopptak er den mengden oksygen du forbruker per tidsenhet der og da, og maksimalt oksygenopptak er det maksimale forbruket av oksygen per tidsenhet kroppen din klarer å oppnå.