Hvordan merket du MS?

Er MS smertefullt?

Smerter er ganske vanlig ved MS, og opp mot 60-85 % har smerter som kan gi store utfordringer i hverdagen. Smerte varierer, er sammensatt og individuell, i likhet med mange andre symptomer ved MS. Det er derfor viktig med en kartlegging og behandling som er godt tilpasset den enkelte.

Hva står Adem for?

ADEM er en tilstand karakterisert ved betennelse (inflammasjon) og skade på myelinskjeder i hjernen (encefalon) og ryggmargen (medulla). At tilstanden er disseminert, betyr at den er utbredt og kan gi symptomer og tegn mange steder i kroppen.

Hva er første tegn på MS?

Vanlige symptomer ved multippel sklerose kan være nummenhet, vissenhet, nedsatt kraft i armer og bein, ustø gange og tretthet. Mange opplever også problemer med synet, for eksempel i form av tåkesyn, dobbeltsyn eller nedsatt syn, som kan være et første symptom på MS.

Er MS en sjelden sykdom?

​De fleste som får MS er mellom 20 og 40 år. Noen ganger kan også yngre mennesker bli syke, men det er sjelden.

Kan man se MS på blodprøve?

Det finnes ingen blodprøver som bekrefter diagnosen. I noen tilfeller gjøres undersøkelse av synsbanene (synsstimuleringstest – visuelt fremkalte responser, VER).

Kan du ha MS uten funn på MR?

MR regnes som den beste undersøkelsesmetoden ved mistanke om multippel sklerose (MS). Fem prosent av MS-pasienter vil imidlertid ha skader som ikke oppdages ved hjelp av MR. Fravær av MS-tegn kan dermed ikke helt utelukke en diagnosen.

Kan man se MS på MR av hodet?

Hos pasienter som utredes for MS (multippel sklerose) og hos pasienter med etablert MS, er MR av både av hodet og MR av ryggmargen i nakken svært sentrale undersøkelser.

Hvordan føles et MS Attack?

De vanligste tegn på MS er fysiske symptomer som tretthet eller matthet i kroppen, usikker balanse, nummenhet og problemer med synet. Symptomene kan forsvinne etter et akutt attakk, men kan også bli værende. Symptomer som er forbundet med akutte forverringsepisoder, utvikler seg vanligvis i løpet av timer til dager.

Hvor lenge kan man leve med MS?

Mer enn 80 prosent av MS-pasientene lever i over 35 år med diagnosen. Gjennomsnittlig levealder i Norge er for kvinner 84 år. MS er ikke en sykdom som man dør av, noe som betyr at jeg ifølge gjennomsnittet skal leve 63 år med diagnosen.

Hva skjer med kroppen når du har MS?

Ved MS blir selve ledningssytemet, både myelinskjeden og selve nervetrådene i hjernen og ryggmargen skadet. Dette gjør at nervesignalene forstyrres eller blokkeres.

Hvilke sykdommer kan ramme sentralnervesystemet?

Hjerne og nerver
  • ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose)
  • Multippel sklerose (MS)
  • Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME.
  • Alzheimer og demens.
  • Hjerneslag.
  • Migrene.
  • Parkinsons sykdom.
  • Epilepsi.