Hvordan kan man få MRSA?

Skal MRSA behandles?

MRSA kan gi infeksjon hos de med alvorlig sykdom eller sterkt nedsatt infeksjonsforsvar. Infeksjonen kan behandles med noen typer antibiotika. Hvis du vet eller mistenker at du er bærer av MRSA bør du gi beskjed til fastlegen din.

Hvorfor er MRSA farlig?

en blodforgiftning, er denne bakterien ikke like lett å behandle som vanlige stafylokokker. Derfor vil man absolutt ikke ha denne bakterien på sykehus, hvor det er mange personer med svekket immunitet, og som derfor kan få farlige infeksjoner.

Når skal man testes for MRSA?

Hvem bør teste seg for MRSA? Alle som skal arbeide i sykehus eller sykehjem i Norge, eller som skal legges inn som pasient, må teste seg for MRSA dersom de i løpet av siste 12 måneder har: Fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative. Bodd i samme husstand som MRSA-positive.

Hvor kan man teste seg for MRSA?

Undersøkelse og testing av MRSA
Prøvetakingssted ​Pasienter Helsepersonell*
​Ytterst i hvert nesebor (med samme pensel) ​X ​X
​Svelg inklusiv tonsiller ​X ​X
​Perineum ​X
​ Sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden ​X ​X

2 weitere Zeilen

Er MRSA luftsmitte?

Introduksjon – generelt om MRSA

MRSA kan overføres ved kontaktsmitte mellom pasienter og mellom pasienter og helsearbeidere. Luftbåren smitte kan også forekomme ved luftveisinfeksjoner eller større sårinfeksjoner med MRSA. Både pasienter og helsearbeidere kan være bærere av MRSA uten symptomer på infeksjon.

Kan man bli frisk av MRSA?

Selv om mange antibiotika ikke virker, vil det som regel være mulig å behandle infeksjoner med MRSA. Ved bærerskap kan bakterien forsvinne av seg selv. Det kan av og til være aktuelt med «sanering» (helkroppsvasking, nesesalve, hals/munnskylling m.m.) for å prøve å bli kvitt MRSA.

Hvor lang tid tar det å bli kvitt MRSA?

Legens svar. Det mangler eksakt kunnskap om hvor lenge MRSA holder seg i/på kroppen hos personer som er bærere av bakterien. En studie hvor man undersøkte dette viste at 10% var kvitt bakterien ved kontroll etter 1 måned. En annen studie viste at 32% var kvitt bakterien etter 3 måneder – uten aktiv behandling.

Kan man jobbe med MRSA?

Hvis du tidligere har fått påvist MRSA, må du ta MRSA-prøve før du kan arbeide på sykehus eller sykehjem. Før du kan gå tilbake til arbeidet, må du ha hatt tre negative kontrollprøver. Forbudet mot pasientrettet arbeid gjelder ikke om du arbeider i en annen helsetjeneste enn sykehus eller sykehjem.

Hva er sanering MRSA?

Behandling av MRSA-bærerskap (sanering)

Det innebærer daglig helkroppsvask, bruk av nesesalve og eventuelt halsskylling, samt rengjøring av hjemmet og hyppige skift av klær, sengetøy og håndklær. I noen tilfeller suppleres sanering med antibiotikabehandling. Saneringen foregår i 5 til 10 dager.

Er gule stafylokokker smittsomt?

Gule stafylokokker spres først og fremst ved direkte kontakt mellom mennesker, eksempelvis når vi tar på hverandre. Bakteriene fester seg også til døde hudceller. Disse støtes ut fra huden og kan bli liggende i tøyet og i sengeklær. Når vi kler av oss eller rer sengen kan hudceller med bakterier virvles opp i luften.

Hvorfor er spredning av MRSA fryktet i sykehus?

MRSA smitter på samme måte og har samme potensial for framkalling av sykdom som andre S. aureus, men da de kan være vanskelig å behandle er de fryktet, ikke minst i helseinstitusjoner. Ervervet antibiotikaresistens hos bakterier er i stor grad et resultat av forbruk av antibiotika i samfunnet.