Hvordan blir man smittet av MRSA?

Hva er MRSA infeksjon?

MRSA – meticillinresistente Staphylococcus aureus – er gule stafylokokker med resistens mot betalaktamantibiotika. MRSA kan gi infeksjoner som andre gule stafylokokker. Det er utarbeidet egne anbefalinger om smitteverntiltak for å redusere spredning av MRSA.

Hva er symptomer på MRSA?

MRSA kan gi de samme type infeksjoner som methicillinfølsomme gule stafylokokker, det vil si hud- og sårinfeksjoner, infeksjoner i bein og ledd, lungebetennelse, sepsis (blodforgiftning) og infeksjoner i indre organer.

Hvem er MRSA farlig for?

MRSA er lite farlig for friske, men helsepersonell, veterinærer og folk som jobber med dyr bør ta ekstra forholdsregler for å unngå spredning av bakteriene.

Hvor lenge er man bærer av MRSA?

Legens svar. Det mangler eksakt kunnskap om hvor lenge MRSA holder seg i/på kroppen hos personer som er bærere av bakterien. En studie hvor man undersøkte dette viste at 10% var kvitt bakterien ved kontroll etter 1 måned. En annen studie viste at 32% var kvitt bakterien etter 3 måneder – uten aktiv behandling.

Er MRSA luftsmitte?

Introduksjon – generelt om MRSA

MRSA kan overføres ved kontaktsmitte mellom pasienter og mellom pasienter og helsearbeidere. Luftbåren smitte kan også forekomme ved luftveisinfeksjoner eller større sårinfeksjoner med MRSA. Både pasienter og helsearbeidere kan være bærere av MRSA uten symptomer på infeksjon.

Skal MRSA behandles?

MRSA kan gi infeksjon hos de med alvorlig sykdom eller sterkt nedsatt infeksjonsforsvar. Infeksjonen kan behandles med noen typer antibiotika. Hvis du vet eller mistenker at du er bærer av MRSA bør du gi beskjed til fastlegen din.

Kan man dø av MRSA?

– Selv om MRSA kan føre til alvorlige infeksjoner og mange dødsfall på verdensbasis, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar, finnes det fortsatt noen antibiotika som virker. Dette endrer seg fort, og allerede i dag dør anslagsvis 750 000 personer hvert år som følge av ulike antibiotikaresistente patogener.

Når skal man testes for MRSA?

Hvem bør teste seg for MRSA? Alle som skal arbeide i sykehus eller sykehjem i Norge, eller som skal legges inn som pasient, må teste seg for MRSA dersom de i løpet av siste 12 måneder har: Fått påvist MRSA, selv om senere kontrollprøver har vært negative. Bodd i samme husstand som MRSA-positive.

Hvor kan jeg ta MRSA test?

MRSAtesting gjør du hos fastlegen din. Du kan bare teste deg hos SiO hvis du har fastlege der.

Hvem skal testes for MRSA?

1) Har pasienten noen gang hatt infeksjon eller fått påvist bærerskap av MRSA, VRE eller ESBL? 2) Er pasienten beboer eller vært innlagt ved institusjon som har pågående utbrudd av MRSA, VRE eller ESBL eller bodd i samme husstand som MRSA– positive personer. Pasienten skal screenes kun for den aktuelle risikoen.

Kan man jobbe med MRSA?

Hvis du tidligere har fått påvist MRSA, må du ta MRSA-prøve før du kan arbeide på sykehus eller sykehjem. Før du kan gå tilbake til arbeidet, må du ha hatt tre negative kontrollprøver. Forbudet mot pasientrettet arbeid gjelder ikke om du arbeider i en annen helsetjeneste enn sykehus eller sykehjem.