Hvor sitter smerter ved fibromyalgi?

Hvordan kjennes nervesmerter ut?

Sykdomsbildet varierer betydelig. De første symptomene er ifølge Norsk Helseinformatikk ofte nedsatt hudfølelse og leddsans. Dette kan gi følelse av å ha puter under føttene, og det medfører ustø gange. I tillegg opplever enkelte smertefulle prikkinger.

Hvordan føles muskelverk?

Det kan oppleves som smerter, som ømhet slik at det gjør vondt å bevege den, stivhet og det kan gi nedsatt funksjonsevne og bevegelighet.

Hvordan sjekker man om man har fibromyalgi?

Det finnes ingen spesifikke tester for å kunne diagnostisere fibromyalgi. Diagnosen er derfor vanligvis basert på symptomene hos pasienten og undersøkelser for å utelukke andre sykdommer (for eksempel leddgikt og lavt stoffskifte).

Hva gjør fibromyalgi verre?

Man har tidligere ment at personer med fibromyalgi lever like lenge som gjennomsnittsbefolkningen. Men nyere undersøkelser har vist at personer med myalgi har en betydelig økt risiko for selvmord, kanskje også flere kreftsykdommer leversykdom og blodpropper.

Hva kan utløse fibromyalgi?

Selv om årsaken er ukjent, så tror vi at tilstanden i mange tilfeller kan utløses av langvarig psykisk og fysisk overbelastning. Et av de typiske funnene er økt ømfintlighet for smerte som man tror skyldes forandringer i områder i hjernen som er av betydning for smerteopplevelse.

Hva er symptomene på ME?

Svekket hukommelse, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt simultankapasitet, ordletingsproblemer, rask kognitiv trettbarhet, distraherbarhet, langsom informasjonsbearbeiding, dårlig korttidsminne (kognitive symptomer.) Blodtrykksfall, hjertebank, svimmelhet (autonome forstyrrelser.)

Hva gjør de på utredning for fibromyalgi?

Fibromyalgi er en klinisk diagnose. Det vil si at verken blodprøver eller bildeundersøkelser vil gi tilleggsinformasjon. Blodprøver blir likevel ofte tatt for å utelukke andre diagnoser. Diagnosen blir satt på bakgrunn av samtale og undersøkelse.

Hva påvirker smerteopplevelsen?

Smerteopplevelsen avhenger ikke bare av den smerteutløsende årsak, men også av egenskaper ved personen som oppfatter smerten. På denne måten blir smerteopplevelsen et resultat av det som utløser smerten, psykiske faktorer, sosiale faktorer, tidligere opplevelser og eksistensielle faktorer.

Hvordan sjekke nerveskade?

Nevrofysiolog (EMG)
  1. prikking/mauring i hender, føtter eller ansikt.
  2. nummenhet i hender, føtter eller ansikt.
  3. nervesmerter i hender, føtter eller ansikt (lynende/brennende/sviende smerter)
  4. svakhet i muskulatur eller muskelsvinn eller rykninger (fasikulasjoner)

Hva kan man gjøre med nervesmerter?

Behandlingen må tilpasses den enkelte, og hvilke typer legemidler som brukes avhenger av hva slags type smerter man har. Tradisjonelle smertestillende som opioider, NSAIDs og paracetamol kan være aktuelle. Disse har som regel begrenset til lite effekt ved noen smertetyper, for eksempel smerter som følge av nerveskader.

Hvor lenge varer en muskelsmerte?

Dersom muskelsmertene varer lengre enn en uke eller to bør du oppsøke lege. – En lege vil utelukke at muskelsmertene skyldes noe farlig, og henviser gjerne videre til en spesialist som kan stille riktig diagnose. Ved hjelp av MR eller ultralyd avdekker legespesialisten hvor muskel- og skjelettplagene kommer fra.