Hvor på kroppen er bekkenet?

Hvordan behandle beinbrudd?

Mange brudd uten feilstilling behandles ved at bruddstedet holdes i ro mens det gror av seg selv. Bruddstedet kan holdes i ro ved bruk av gips eller skinner. Brudd med feilstilling må settes tilbake i riktig stilling (reponeres) før gipsen legges på. Dette gjøres som regel etter at det er gitt bedøvelse.

Hvordan føles det å brekke noe?

Symptomer ved beinbrudd er smerter, ømhet og hevelse på bruddstedet. Det er karakteristisk at det også er indirekte ømhet, som vil si smerter på bruddstedet ved bevegelse av knokkelen.

Hvordan føles det å ha bekkensmerter?

Symptomene kjennetegnes av smerter som medfører bevegelsesinnskrenkning og gangbesvær. Smertene kan sitte dypt nede ikorsryggen, og derfra stråle frem mot lysken. De kan også føles omkring fremre del av bekkenringen, med utstråling til lysken og forsiden og innsiden av lårene.

Hvor sitter smertene ved bekkenløsning?

Bekkenløsning gir oftest smerter på forsiden av bekkenet, og kan stråle ut til lysken, seteregion eller ned i ben. Typiske symptomer kan være smerte ved å gå, enkelte utvikler vraltende gange, snu seg i seng, sitte, løfte, bære m. fl. Smertene tiltar ofte i løpet av dagen og lindres ved ro.

Hvordan kjennes bekkensmerter?

Smertene er oftast lokaliserte over symfysen og iliosacralledda, og dei kan òg stråle nedover sete og lår. Nokon får vondt over eit bekkenledd, andre over to eller alle tre. Mange opplever at smertene blir forverra av aktivitetar som å gå, stå og sitje over tid.

Hva er Grovreponering?

Grovreponering gjøres med kontrollert og jevnt økende drag i ekstremitetens lengderetning. Draget holdes til feilstillingen er rettet opp og ekstremiteten er spjelket.

Kan man gå på en brukket fot?

Ved brudd kan det være vanskelig å stå på det brekte benet, men dersom bruddet sitter helt nederst mot spissen av leggbenet, er det ikke uvanlig at man klarer å stå på benet.

Hvor lang tid tar det for et bein å gro?

Som en generell regel tar det dobbelt så lang tid for et brudd i nedre halvdel av kroppen å gro (16 uker) som i øvre del (8 uker). Brudd gror dobbelt så fort hos barn, og brudd gror tregere jo eldre en blir. De aller fleste brudd gror godt, og en oppnår fullgod funksjon etter noe tid.

Er brudd og brist det samme?

Et hårlinje-brudd er et inkomplett brudd, en sprekk som ikke går gjennom hele benet. Det skyldes vanligvis en forholdsvis liten skade. En brist – et ”greenstick” brudd er et inkomplett brudd som kan sammenlignes med det å bryte av en gren på et ungt tre. Bare den ene siden av benet brekker slik at benet blir bøyd.

Har jeg brukket lilletå?

– Du kan kun vite at den er brukket dersom den er i feilstilling. Symptomer som smerter, hevelse og blodutredelse er som regel tilstede dersom tåen er brukket, men også dersom tåen er forstuet.

Hvordan kjennes en brukket tå ut?

Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og «knitring» mellom bruddendene. Bevegelsesutslag og leddfunksjon blir testet.