Hvor fort går man ned med Mysimba?

Hvem får Saxenda på blå resept?

Mysimba og Xenical er tablettar, Saxenda er ei sprøyte. Viss ein ber fastlegen sin søkje om individuell refusjon, kan ein få medisinen på blå resept. Da må ein ha kroppsmasseindeks (BMI) på meir enn 35 pluss tilleggssjukdommar, eller BMI over 40. Det er Helfo som seier ja eller nei til søknaden.

Er Mysimba farlig?

Mysimba kan gi mange og alvorlige bivirkninger. Svært vanlige; kvalme, magesmerter og oppkast, muskel- og leddsmerter, hodepine, angst og søvnløshet.

Hva er forskjellen på Mysimba og Saxenda?

De to nye medikamentene virker blant annet ved å redusere appetitt: Bupropion/naltrexon (Mysimba) reduserer sug og liraglutide (Saxenda) er egentlig en diabetesmedisin som stabiliserer blodsukkeret, kan gi lengre metthetsfølelse og mindre appetitt.

Kan man få Mysimba på blå resept?

Positivt for Navamedic og overvektige, flere fårMysimba på blå resept.

Hvor lang tid før Mysimba virker?

Det kan være nødvendig å bruke Mysimba i minst 16 uker slik at det kan få full effekt. Du må ikke avbryte behandlingen med Mysimba uten å snakke med legen din først.

Hvor mye går man ned med Ozempic?

Ozempic kan gi 3–5 prosent vektreduksjon. Dosering inntil 2,4 mg, som i undersøkelsen VG beskriver, kan gi inntil 15 prosent vektreduksjon.

Hvor lang tid tar det før Wellbutrin virker?

Vanligvis tar det ca. to uker, men noen ganger lengre tid før medisinen virker.

Hvordan få resept på Saxenda?

Saxenda er det nyeste av tre legemidler som i Norge er godkjent for bruk ved fedme. Per i dag kan disse bare fås på blå resept ved å søke om det som kalles individuell refusjon.

Hvordan få dekket Saxenda?

Pasienter med KMI ≥ 40 eller KMI ≥ 35 med tilleggslidelse kan nå fedmelegemiddel på individuell refusjon. Via en enkel portal får legen direkte svar på søknaden.

Hvem kan ikke bruke Saxenda?

Bruk av Saxenda anbefales ikke dersom du har alvorlig hjertesvikt. Det er liten erfaring med dette legemidlet hos pasienter som er 75 år og eldre. Det anbefales ikke dersom du er 75 år eller eldre. Det er liten erfaring med dette legemidlet hos pasienter med nyreproblemer.

Hva er Naltreksonhydroklorid?

Naltreksonhydroklorid brukes i kombinasjon med andre legemidler eller til behandling for å hjelpe de som er avhengige av rusmidler som heroin (opioider), med å overvinne deres avhengighet. Det brukes som støttebehandling for å opprettholde abstinens (selvfornektelse) hos alkoholavhengige pasienter.