Hvor farlig er hepatitt C?

Hva er hepatitt C?

Hepatitt C er en virussykdom som hos 50-80% av de smittede ubehandlet kan få et kronisk forløp der en del utvikler en kronisk aktiv hepatitt med risiko for utvikling av levercirrhose og leverkreft.

Hvilken hepatitt er farligst?

De fleste blir friske av hepatitt B uten behandling, men for noen få blir sykdommen alvorlig og langvarig. Hvis det skjer, kan hepatitt B-infeksjonen føre til leversvikt. På sikt kan leverkreft eller en leversykdom kalt skrumplever utvikles. Spedbarn og barn har større risiko for å få den alvorligste typen.

Er hepatitt dødelig?

Hepatitt C er et virus som angriper leveren. Rundt 71 millioner mennesker har kronisk hepatitt C og bærer viruset i kroppen. Opp til 85 prosent av smittede kan utvikle kronisk leverinfeksjon, som igjen kan føre til dødelig leversvikt eller leverkreft.

Er hepatitt farlig?

De fleste blir friske innen fire måneder, men noen få prosent av de smittede må leve videre med en varig sykdom. Disse risikerer på lang sikt å utvikle alvorlig leversykdom.

Kan hepatitt C smitte ved seksuell kontakt?

Smitte gjennom seksuell– eller blodkontakt forekommer, men transmisjonsraten er svært lav. Seksuell smitte er blitt rapportert i gruppen menn som har sex med menn hvor seksuell praksis kan medføre slimhinneskader i rektum. Inkubasjonstid er vanligvis 4 – 12 uker. Reinfeksjon forekommer.

Hvordan behandles hepatitt C?

Medikamentene. Behandling av hepatitt C har de siste årene gjennomgått en rivende utvikling. Nye effektive medikamenter er utviklet som gjør at nesten alle kan bli helbredet med tablettbehandling, med få bivirkninger og med en kortere kur enn før.

Hva får man hepatitt av?

Smitteveier. Hepatitt B og hepatitt C smitter hovedsakelig gjennom blodsmitte ved deling av urene sprøyter og sprøyteutstyr, men også seksuell smitte forekommer særlig ved hepatitt B. Hepatitt A og hepatitt E smitter hovedsakelig gjennom næringsmidler.

Hvordan blir man smittet av hepatitt?

I Norge smitter sykdommen vanligvis ved ubeskyttet sex og via blod ved deling av sprøyteutstyr. Hepatitt B er en virussykdom som kan angripe leveren. I Norge smitter sykdommen vanligvis ved ubeskyttet sex og via blod ved deling av sprøyteutstyr.

Hvor lenge lever hepatitt C utenfor kroppen?

Hepatitt C-viruset lever også mye lenger enn HIV-viruset i friluft. HIV dør etter et døgn utenfor blodstrømmen, hvis du søler. Hepatitt C-viruset kan overleve og smitte i seks døgn.

Kan man bli frisk av hepatitt B?

Hepatitt B er en kronisk virusinfeksjon som du aldri kan bli kvitt hundre prosent. Selv om du får behandling, slik at vi ikke kan påvise hepatitt B virus i blodet ditt, vil det alltid finnes litt hepatitt B virus i leveren som kan blusse opp senere i livet.

Kan man bli frisk av hepatitt A?

Hepatitt A gir vanligvis ingen vedvarende leverskade og man blir normalt helt frisk.