Hva skjer når du får stivkrampe?

Når må man ta stivkrampesprøyte etter bitt?

Tetanus: 3–21 dager.

Hvor mange dør av stivkrampe?

Stivkrampe er en alvorlig sykdom. Mellom 10 og 90 prosent dør av denne sykdommen slik den rammer i dag. Dødeligheten er størst hos barn og eldre. Dødeligheten øker med antallet bakterier, og hvis det går kort tid fra såret oppstod til pasienten utvikler symptomer.

Kan man dø av stivkrampe?

Forekomst av stivkrampe

I perioden 1977-2017 ble det meldt om 52 tilfeller og 4 dødsfall som følge av stivkrampe. På verdensbasis er det omtrent 1 million tilfeller av stivkrampe hvert år, hovedsakelig i utviklingsland.

Er kattebitt farlig?

Et bitt av en hund eller katt skal tas alvorlig, da det er fare for infeksjon. Små barn er særlig utsatt for bitt fra hund og katt, og bør derfor aldri leke med dyr uten at voksne er tilstede. Hunder biter oftere enn katter, men bitt fra katter fører oftere til infeksjon.

Når får man stivkrampesprøyte?

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (cirka 7 år) og 10. klassetrinn (cirka 15 år). Folkehelseinstituttet anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år.

Hvordan ta stivkrampe?

Stivkrampevaksine (stivkrampesprøyte)

I dag vaksineres det mot stivkrampe i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Vaksinen gis ved 3, 5 og 12 månders alder. Deretter gjentas det med en boosterdose i 2.

Hvor mye koster det å ta stivkrampesprøyte?

Priser for vaksinasjon
Vaksiner Pris, voksen
Stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrixpolio) 295,-
Gulfeber (Stamaril) 390,-
Hepatitt A (Havrix) 300,-
Hepatitt B (Engerix-b) 230,-

9 weitere Zeilen

Når er hundebitt farlig?

Hvis det er tegn til infeksjon som hevelse, rødhet, økt smerte eller siving av væske fra såret, ta kontakt med lege umiddelbart. Mistenker du at bittet kan komme fra et dyr som kan overføre rabies (i utlandet), ta kontakt med lege snarest.

Hva skjer hvis du blir bitt av et menneske?

Han legger til at det finnes store mengder bakterier i menneskets munnhule. Dersom et bitt fører til hull i huden, vil bakteriene få gode betingelser og det kan oppstå en infeksjon. I verste fall kan en slik infeksjon føre til blodforgiftning, og i ekstreme tilfeller dødsfall.

Hva gjør man ved hundebitt?

Hundebitt kan gi stygge skader og noen ganger kraftige infeksjoner. Såret bør umiddelbart rengjøres, og terskelen for å søke lege bør være lav.

Hvor ofte tetanus?

hvert 10. år. Dette er spesielt viktig ved utenlandsreiser og ved arbeid eller fritidsaktiviteter hvor man er mye i kontakt med jordsmonn. Det anbefales at vaksinen gis som kombinasjonsvaksine sammen med vaksine mot difteri, kikhoste og eventuelt polio.