Hva skjer etter grå stær operasjon?

Hvordan er synet etter grå stær operasjon?

De aller fleste oppnår klart og godt syn etter operasjonen. På operasjonsdagen opplever alle varierende grad av tåkesyn, men dagen etter ser de fleste betraktelig bedre. Synet vil gradvis bli bedre etter to-tre dager, men hos noen blir ikke synet helt skarpt før etter at briller er tilpasset.

Når kan man sminke seg etter grå stær operasjon?

Når kan jeg sminke meg igjen? Etter en synskorrigerende operasjon skal du unngå sminke i en uke for å minske risikoen for infeksjon. Husk at vi den første uken etter operasjonen ber deg om å være ekstra nøye og forsiktig slik at du unngår infeksjonsrisiko.

Kan man kjøre bil med grå stær?

Man kan kjøre bil med grå stær så lenge du oppfyller lovkravene til syn under kjøring. For å forsinke utviklingen av grå stær kan du bruke solbriller av god kvalitet med UV-beskyttelse. Røykere er mer utsatt for å få grå stær. Grå stær utvikles over flere år og kan først være vanskelig å merke.

Hva er Etterstær?

Artikkelstart. Etterstær er sjenerende fordunklinger i den bakre linsekapselen (som normalt er intakt) etter operasjon for grå stær. Tilstanden opptrer hyppig etter slike operasjoner, spesielt hos yngre mennesker. Hvis etterstæren medfører at synet igjen blir redusert, er det aktuelt med behandling.

Kan man få grå stær etter operasjon?

Noen år etter en operasjon for grå stær kan synet igjen bli dårligere. Det skyldes at den gamle linsekapselen blir uklar. Det kalles etterstær. Etterstær kan fjernes med laser.

Når kommer Etterstær?

Etterstær forekommer hos en del som opereres for grå stær. Det skyldes at hinnen som linsen satt i blir ugjennomsiktig. Symptomene er de samme som ved vanlig katarakt. Etterstæren kommer gjerne i løpet av det første året etter operasjonen og sjansen er større desto yngre pasienten er.

Hvordan virker Etterstær?

Etter en grå stær-operasjon kan enkelte oppleve at synet etter hvert blir uklart igjen som følge av etterstær bak den nye linsen. Dette kan løses med en rask og smertefri laserbehandling. Ved en grå stær-operasjon tar vi den syke, uklare linsen ut av øyet og erstatter den med en kunstig plastlinse.

Hvor lang tid tar det før synet er stabilt etter en grå stær operasjon?

øye. Etter en grå stæroperasjon anbefales det at man venter noen uker før man tar en ny synsundersøkelse hos optiker. Dette for å være sikker på at styrken er stabil. Styrken før- og etter en operasjon er ofte veldig forskjellig, og man vil ha behov for å endre sine lesebriller/progressive briller.

Når kan jeg vaske håret etter grå stær operasjon?

Bruk solbriller hvis du syns lyset er sterkt, eller ved mye sollys. Bruker du andre faste dråper, skal du fortsette med dem som vanlig. Du kan dusje allerede i dag, men unngå å vaske håret før om 2 dager. Bilkjøring kan som regel gjøres etter 1- 2 dager.

Blir man sykemeldt etter grå stær operasjon?

Inntil 2 ukers sykmelding kan være nødvendig postoperativt ved belastende arbeid som ikke kan tilrettelegges eksempelvis ved høy grad av forurensning og støv, tung jobb samt risiko for slag mot øyet. Ved behov for mer enn 2 ukes sykmelding vurder tilstand og situasjon.

Når kan man bruke sminke etter Øyelokkoperasjon?

Vanlig øyesminke kan du bruke etter ca. 1 uke. Sminke må fjernes med forsiktighet den første tiden.