Hva inneholder mest folat?

Hvorfor mangler jeg folsyre?

Årsaker til mangelfolsyre

Det ses særlig hos alkoholikere, narkomane og medikamentmisbrukere, men kan også ses hos eldre somspiser ensidig og lite og hos tenåringer med ensidige kostvaner. Økt behov oppstår ved tilstander der et stort antall celledelinger skjer.

Hva kan Folsyremangel føre til?

Ved folsyremangel vil dannelse og reparasjon av DNA være redusert. Dette fører til mindre dannelse og modning av celler i kroppen. Dette kan spesielt gå utover blodcellene og kan føre til anemi (blodmangel). Slimhinner vil også kunne bli såre og tørre når kroppen sliter med å lage nye celler.

Hvilke sykdommer gir folatmangel?

Folatmangel kan føre til blodmangel (anemi) med for få røde blodceller og lavt hemoglobin. Tilstanden skyldes nedsatt opptak i tarmen som følge av feilernæring eller underernæring, eller økt behov ved svangerskap og enkelte sykdommer.

Er det folsyre i egg?

Egg er naturlig rik på vitamin D, E, B2 , B12 , folsyre og selen. Egg er i tillegg en naturlig kilde til vitamin A og jern.

Hvordan få mer folat?

Det daglige behovet anslås til ca. 0,3 mg for voksne, men økes til 0,4 mg til de som planlegger å bli gravide og de som ammer. Folsyre finnes i matvarer som blant annet i grønne grønnsaker, lever og i mange frukter. Innholdet av folsyre kan reduseres ved oppvarming.

Hvor mye skal folsyre ligge på?

Verdens helseorganisasjon anbefaler en aksjonsgrense for folatmangel på < 10 nmol/l (8). Hos kvinner i fertil alder bør konsentrasjonen av serumfolat være > 25,5 nmol/l for å forebygge misdannelser hos fosteret (9).

Hvor får man folat?

Folat (folsyre/vitamin B9) syntetiseres ikke i kroppen og må tilføres gjennom kosten. Mange matvarer inneholder folat, og rikeste kilder er dypgrønne grønnsaker, sitrusfrukter, bønner og grove kornprodukt. Rundt 0.3 mg inntas daglig mens anbefalt inntak er noe høyere (0.4 mg).

Er folatmangel vanlig?

Mangel på folat som følge av mangelfullt kosthold er sjelden i Norge unntatt hos alkoholikere og gamle. Malabsorpsjon (cøliaki) er viktigste årsak til folatmangel, og diagnostikken bør i første rekke rettes mot tynntarmen.

Når behandle folatmangel?

Folatmangel kan også skyldes økt nedbrytning eller enzymdefekter (1,2). Databasen Up to Date angir at folatmangel skal behandles med folsyre i en til fire måneder, eller til man har oppnådd normale blodverdier (3).

Når skal man begynne å ta folsyre?

Folattilskudd er reseptfritt og kjøpes på apotek, for eksempel Folsyre NAF® eller Nycoplus Folsyre® tbl. 0,4 mg: 1 tablett daglig fra tidspunktet en planlegger å bli gravid. Det vil si at du starter før du er blitt gravid, og du fortsetter til og med uke 12 i svangerskapet.

Hva skyldes mangel på vitamin D?

Hos større barn er det ofte for lite sol og for lite inntak av Dvitamin som er årsaken. En sjeldnere årsak til vitamin D-mangel er sykdom i tarmen som gjør at kroppen ikke klarer å ta opp vitaminet fra maten. Symptomer (sykdomstegn): Vitamin D-mangel gir ingen symptomer før man har en alvorlig mangel.