Hva gjør man om milten sprekker?

Hva kan skade milten?

Fordi milten har så mye blod, og fordi den bare er dekket av en tynn bindevevskapsel, kan den også sprekke hvis den blir utsatt for slag eller støt. Dette skjer vanligvis ved bilulykker, men det kan også skje ved mindre traumatiske støt hvis man allerede har en forstørret milt fra for eksempel kyssesyke.

Hvordan kjennes forstørret milt ut?

Forstørret milt i seg selv gir som regel ikke symptomer, men hos noen kan det føre til pressfornemmelse på venstre side i øvre del av magen. Som regel er det tilstanden som leder til forstørret milt som gir symptomene. Vanligvis er ikke milten følbar når legen undersøker pasientens buk.

Er det farlig om milten sprekker?

Sprukken milt fører ofte til stor blødning. Da er det fare for at den skadde skal utvikle sirkulasjonssvikt (sjokk). Det gir kald, blek og klam hud og rask puls. Hvis blødningen fortsetter, kan den skadde bli bevisstløs.

Hvor mye blod kan man miste før det blir farlig?

Du kan miste 15 prosent av blodet ditt uten å få alvorlige følger. Pulsen vil bli raskere og du vil føle deg svimmel. Mister du 40 prosent av blodet ditt, vil blodtrykket bli så lavt at det ikke vil få til å fylle hjertekamrene. Dette vil med tid føre til døden.

Hva er funksjonen til milten?

Milten bidrar til å produsere, filtrere og lagre blod, og er en del av kroppens immunsystem. Flere sykdommer som leukemi eller hemolytisk anemi, kan føre til at milten må fjernes. Det kan også være nødvendig dersom milten blir skadet, for eksempel i en trafikkulykke.

Hvordan leve uten milt?

Du kan godt leve uten milt

For selv om milten er en viktig del av immunsystemet, kan mange av funksjonene ivaretas av leveren og andre deler av lymfesystemet. Uten milten er vi imidlertid mer utsatt for infeksjoner med bestemte bakterier som kan gi livsfarlige sykdommer.

Hvilket organ ligger under venstre bryst?

Milten. Milten hos voksne ligger øverst i den venstre delen av buken og er vanligvis beskyttet av de nederste ribbeina. Vanligvis kan vi ikke kjenne milten nedenfor ribbeina, men noen sykdommer kan gjøre at milten forstørres.

Kan man få vondt i leveren?

Symptomene på leversykdom knytter seg dels til leveren direkte, med ømhet eller smerter under høyre ribbebue, og dels til problemer knyttet til funksjonssvikten (leversvikt). Likevel er det vanligste at leversykdom starter med diffuse, ukarakteristiske plager som slapphet, feber eller nedsatt allmenntilstand.

Hvor stort blodtap tåler et menneske?

Et voksent friskt menneske vil normalt tåle et blodtap på opptil 0,5–1 liter uten at det er behov for å gi blod til vedkommende.

Hva er Veneblødning?

Når blodet strømmer fra et sår har du en ytre blødning. Veneblødning strømmer jevnt, mens ved en pulsårsblødning vil blodet komme støtvis. Ved stort blodtap kan den skadde oppleve sirkulasjonssvikt.

Hva kan skje om man mister for mye blod?

En skade kan føre til ytre eller indre blødning. Mister en person mye blod kan det føre til at blodsirkulasjonen ikke blir god nok, det kaller vi sirkulasjonssvikt. Å stoppe eller redusere en stor blødning er viktig førstehjelp.