Hva er symptomer på hjertesvikt?

Hvordan finne ut om man har hjertesvikt?

Under en ekkokardiografi kan man blant annet måle hvordan hjertet ditt pumper. Ekkokardiografi vil bekrefte om du har hjertesvikt. Undersøkelsen er helt ufarlig og uten ubehag. Du kan få utført ekkokardiografi på poliklinikken og undersøkelsen tar vanligvis i 15 – 30 minutter.

Hva er viktig å gjøre når en har hjertesvikt?

Det er viktig at du følger med på eventuelle forandringer i symptomene. Får du nye symptomer eller en generell symptomforverring bør du kontakte lege. Følg med på hoste, vektforandringer, kortpustethet i hvile eller når du ligger flatt, søvnvansker, manglende matlyst eller mer hevelse i bena enn vanlig.

Er hjertesvikt vondt?

Hva er symptomene

Sykdommen starter vanligvis brått med rask utvikling av tungpusthet og klemmende smerter i brystet. Den syke kan bli svært tungpusten, og er i den akutte fasen alvorlig syk. Symptomene er umulig å skille fra angina eller hjerteinfarkt uten spesialiserte undersøkelser i sykehus.

Kan man se hjertesvikt på EKG?

EKG, røntgen og ekkokardiografi er vanlig ved mistanke om hjertesvikt. Ved EKG ser man ser etter tegn til hjerteinfarkt, ventrikkelhypertrofi og hjerterytmeforstyrrelser (særlig atrieflimmer). Et fullstendig normalt EKG utelukker hjertesvikt med > 90 % sikkerhet (6).

Kan man dø av hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet ikke klarer å pumpe blodet rundt i kroppen kraftig nok, og noen organ får for dårlig blodtilførsel. Ved akutt hjertesvikt kommer symptomene raskt, og er ofte livstruende og krever behandling på sykehus.

Hvordan merker man tette blodårer?

Symptomer
  • Kramper i bena når man går.
  • Hjerneslag.
  • Nyresvikt.
  • Smerter i brystet ved fysiske anstrengelser (angina)
  • Hjerteinfarkt.

Hva er Drikkerestriksjoner?

Noen hjertesviktpasienter har drikkerestriksjoner. Mindre inntak av væske redusere arbeidsbelastninga for hjertet. Pasientens lege bestemmer da hvor mye væske pasienten kan få i døgnet. For å ha kontroll på væskemengden er det anbefalt å måle mengden som går både inn og ut (drikke og diurese).

Hva er et kardiogent sjokk?

Kardiogent sjokk er en type sirkulasjonssvikt som skyldes en akutt reduksjon i hjertets evne til å pumpe blod, for eksempel grunnet et stort hjerteinfarkt. En person i kardiogent sjokk vil fremstå sløvet, ofte være tungpustet og typisk være kald og klam i huden.

Kan blodprøve påvise hjertesvikt?

Dersom du har symptomer på hjertesvikt, kan du hos fastlegen få tatt en enkel blodprøve for å utelukke eller påvise hjertesvikt. Testen, som heter NT-proBNP, er en norsk oppfinnelse og analyseres på de fleste norske sykehuslaboratorier. Den er også i bruk i resten av verden.

Hva kan en se på EKG?

Elektrokardiografi (EKG) er en undersøkelse som registrerer de elektriske signalene i hjertemuskulaturen. Undersøkelsesmetoden gir verdifulle opplysninger om hjertets funksjon, og er nyttig ved utredning av ulike hjertesykdommer.

Hva skal proBNP ligge på?

NT-proBNP:

125 ng/L (tidl 15 pmol/L): Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med ikke-akutte symptomer. 300 ng/L (tidl 35 pmol/L): Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse.