Hva er symptomer på brudd i ankel?

Kan man gå med en brukket ankel?

Generelt tar det omtrent 6 uker for et ankelbrudd å gro enten det blir operert eller ikke, i løpet av denne perioden må man gå med krykker. Noen brudd kan være mer tidkrevende og det kan bli nødvendig å på krykker i inntil 12 uker.

Hvor fort gror et ankelbrudd?

Bruddet trenger omtrent 6 uker på å gro, derfor skal du ikke tråkke på foten i denne perioden. Gå med krykker, hvil foten på gulvet når du står i ro. Enkelte brudd krever at du må gå med krykker i 12 uker, du vil få informasjon om dette gjelder deg.

Hvor lenge har man smerter etter ankelbrudd?

Bruddet er i en del av knoken som vanligvis gror uten problemer. Smerten, ømheten og hevelsen går som regel gradvis over, men det kan ta mange uker.

Hvordan vite om det er brudd i foten?

Brudd i foten skyldes en eller annen form for skade. Det oppstår smerter, hevelse og nedsatt funksjon. Ved undersøkelse kan man se hevelse, hudblødning, eventuelt skjevstilling eller åpent sår. Legen kan påvise ømhet, eventuelt ustabilitet og «knitring» mellom bruddendene.

Kan man gå med brudd i foten?

Enkle brudd behandles med avlastning, ofte er gips ikke nødvendig. Mer kompliserte brudd kan kreve kirurgi. Felles for de fleste brudd i hælbenet er at det tar lang tid å bli bra. Ofte kan man ikke belaste benet på tre måneder (uavhengig om man opereres eller ikke).

Når kan man belaste foten etter brudd?

Etter 6 uker

Når du, etter tilheling, tillates full belastning, så øk belastningen gradvis. Behold en krykke i motsatt hånd til du kan gå uten halte. Det er ikke uvanlig å ha noe smerter og hevelse i foten ved anstrengelse i flere måneder etter skaden.

Kan man brekke foten av å tråkke over?

Av dette følger at tenåringer og yngre voksne er de aldersgruppene som oftest er utsatt for ankelskader. Beinbrudd i ankelen utgjør 10 til 15 prosent av alle ankelskader som det søkes lege for.

Hvordan vet man at man har brukket noe?

Smerte: Brudd gjør vondt. Smertene blir verre hvis du forsøker å bevege den kroppsdelen der bruddet sitter. Nedsatt funksjon: Det er vanskelig å bruke en brukken arm eller et brukket bein. Hevelse: Blod fra beinmargen samler seg i vevene rundt bruddet.

Blir benet sterkere etter brudd?

Det er med bein som det er med muskler – dess mer de brukes, dess større og sterkere blir de! Det er derfor viktig å holde seg aktiv for at beina skal forbli sterke (gå turer, holde seg i bevegelse).

Hvor vondt er et brudd?

Symptomer ved beinbrudd er smerter, ømhet og hevelse på bruddstedet. Det er karakteristisk at det også er indirekte ømhet, som vil si smerter på bruddstedet ved bevegelse av knokkelen. Det kan være unormal bevegelighet på bruddstedet, og man kan av og til høre eller merke at bruddendene gnir mot hverandre.

Er brudd og brukket det samme?

Generelt om beinbrudd

Et beinbrudd vil si at et bein eller en knokkel er brukket. Det finnes flere «typer» brudd. Med hensyn til behandlingen er det viktig å avklare om beinet har inntatt en ny stilling etter bruddet, eller om det fremdeles ligger som det skal.