Hva er normal LH verdi?

Hva er LH og FSH?

Luteiniserende og follikkelstimulerende hormoner

Hypofysens fremre lapp utskiller to hormoner – LH, luteiniserende hormon og FSH, follikkelstimulerende hormon – som regulerer produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner.

Hva er luteiniserende hormon?

Luteiniserende hormon (LH) er et glykoproteinhormon som ligner FSH, TSH og HCG, og dannes i hypofysen. Disse hormonene består av en alpha- og en beta-kjede mens alpha-kjeden er identisk ved alle fire hormonene. LH frigjøres rytmisk. Frekvens og amplitude styres av hormonet gonadotropin-releasinghormon (GnRH).

Hva er Folikkelfase?

Menstruasjonssyklusen varer fra menstruasjonens første dag til første dag av neste menstruasjon. Gjennomsnittlig er den rundt fire uker, med variasjoner mellom tre og fem uker. Første del av menstruasjonssyklus frem til eggløsningen kalles follikkelfasen.

Hva er LH økning?

Når en kvinne nærmer seg en eggløsning vil kroppen produsere økende mengder av hormonet østrogen. Dette bidrar til at livmorslimhinnen blir tykkere og sædcellene kan overleve i flere dager. De høye nivåene av østrogen vil deretter føre til en økning av et annet hormon, kalt luteiniserende hormon (LH).

Hva betyr høy FSH?

Høye FSH-konsentrasjoner tyder på en primær forstyrrelse av aksen hypotalamus-hypofyse-ovar på gonadenivå. Høye verdier: Peri- og postmenopause. Prematur ovarialsvikt av forskjellige årsaker.

Hva skal progesteron ligge på?

Det tas utgangspunkt i at pasienten har normale sykluser på 28 dager. Prøve skal tas på 21. dag i syklus. Dersom progesteron er høyere enn 20 nmol/L, er man sikker på at pasienten har hatt eggløsning.

Hva betyr blodprøven FSH?

Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet. Påvisning av inntrådt klimakterium. Mistanke om sviktende gonadefunksjon.

Hvor lages kjønnshormoner?

Kjønnshormoner. I binyrebarken dannes små mengder kvinnelig kjønnshormon (østron) hos menn og små mengder mannlig kjønnshormon (androstenedion) hos kvinner.

Hvor produseres de ulike kjønnshormonene?

Kjønnshormoner. I binyrebarken dannes små mengder kvinnelig kjønnshormon (østron) hos menn og små mengder mannlig kjønnshormon (androstenedion) hos kvinner.

Hva er Ovulasjonsfase?

Ovulasjonsfasen. Den økende mengden østrogen gjør at hypotalamus frisetter hormonet GnRH (gonadotropinfrisettende hormon). GnRH stimulerer på sin side hypofysen til å frisette store mengder LH (luteiniserende hormon) og FSH.

Hvor blir hormoner produsert?

Hormonene produseres i endokrine kjertler hormonkjertler og hormonproduserende organer. Noen av de viktigste organene er bukspyttkjertelen hvor insulin og glukagon produseres, nyrene, binyrene og gonadene. Insulin, adrenalin, testosteron og østrogen er kjente hormoner.