Hva er kardiomyopati?

Hva er dilatert kardiomyopati?

Dilatert kardiomyopati er en hjertemuskelsykdom der hjertets kamre utvider seg samtidig som muskulaturen svekkes. Det påvirker hjertets evne til å pumpe blod, og kan på sikt føre til hjertesvikt, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Er det farlig med voksende hjerte?

Å ha et slikt voksende hjerte er farlig for begge kjønn, og det disponerer for hjertesykdom, blant annet for hjerteflimmer, hjertesvikt og plutselig hjertestans. Studier har vist at disse risikofaktorene virker sterkere på kvinner, slik at kvinner med for eksempel høyt blodtrykk oftere får hjertesykdom enn menn.

Er forstørret hjerte farlig?

Et stort hjerte blir sjelden assosiert med noe negativt, og i de fleste tilfeller er det heller ikke det. Studier viser at forstørrelsen av hjertet, som kommer med trening, ikke er farlig. Når hjerter blir store av trening, er det fordi hjertemuskelen stimuleres på samme måte som andre muskler.

Hva er iskemisk hjertesykdom?

Iskemisk hjertesykdom er en samlebetegnelse for hjerteinfarkt og angina pectoris (hjertekrampe). Sykdommen skyldes i hovedsak aterosklerose, en prosess som gir fettavleiring, innsnevring og tilstopping (blodpropp eller trombose) av blodåreveggen. Iskemisk betyr mangel på oksygen.

Hva er ikke reumatisk aortastenose?

Forsnevring i aortaklaffen, aortastenose, er en tilstand som hindrer blodstrømmen fra venstre hjertekammer og ut i aorta. Forsnevringen kan sitte i selve klaffen, under klaffen eller over klaffen. Å pumpe ut blod fra hjertet gjennom en trang aortaklaff, øker belastningen på hjertet.

Hva kan være årsaken til hjertesvikt?

Hjertesvikt kan oppstå ved mange forskjellige sykdommer som svekker hjertemuskelen. Du kan få hjertesvikt som følge av en blodpropp i hjertet, forhøyet blodtrykk, alkoholmisbruk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteklaffsykdom, medfødt hjertefeil, blodmangel, for høyt stoffskifte eller infeksjoner.

Er av blokk farlig?

AV-blokk: AV-blokk grad I skal normalt ikke behandles, grad II bare hvis pasienten har symptomer av langsom puls. Pasienter med AV-blokk grad II–III, bradykardi og synkope (Adams–Stokes’ anfall) bør få permanent pacemaker. Implantasjon er lite belastende selv for skrøpelige pasienter.

Hva er en Stuvning?

Stuvning er opphopning av blod i en kroppsdel eller et organ på grunn av at veneavløpet er hindret.

Hva skjer når hjertet vokser?

Pasienter med hypertrofisk hjertesykdom kan i mange år være helt uten symptomer på hjertesykdom. Dersom symptomene kommer, er de vanligste tungpusthet og brystsmerter ved anstrengelse (angina pectoris). Noen merker hjertebank eller urolig hjerte og noen blir plaget med svimmelhet og besvimelser oftest ved anstrengelse.

Har jeg hjerteproblemer?

Symptomer og tegn på hjerteinfarkt. Symptomer og tegn på et truende eller oppstått hjerteinfarkt er blant annet akutte brystsmerter og ubehag, utstrålende smerter til begge armer, og hals eller underkjeve. I mange tilfeller føles det som et bånd som strammer rundt brystet.

Kan man få kreft i hjertet?

Man kan godt rammes av kreft i hjertet, men sykdomsvarianten er uhyre sjelden. Man registrerer under ett tilfelle per én million mennesker hvert år. Cellene i hjertet deler seg nemlig stort sett ikke, og dermed atskiller de seg fra de såkalte epitelcellene som hyppigst er opphav til kreftsvulster.