Hva er forhøyet FSH?

Hva er normal FSH verdi?

FSH: Referanseområde midtsyklisk er 3,4 – 33. LH: Referanseområde midtsyklisk er 8,7 – 76. Østradiol: Referanseområde midtsyklisk er 0,23 – 1,3. Felles for disse tre hormonene er at de varierer gjennom syklusen og har en topp omkring eggløsningen.

Hvilke blodprøve viser overgangsalder?

En blodprøve som avdekker hormonbalansen kan gi deg svar på om overgangsalderen er i gang. – Den vanligste blodprøven er FSH (follikkelstimulerende hormon), som er med og styrer østrogenproduksjonen i eggstokkene. Hormonet øker når overgangsalderen inntrer, og østrogen og progesteron går ned.

Hva betyr blodprøven FSH?

Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonadesystemet. Påvisning av inntrådt klimakterium. Mistanke om sviktende gonadefunksjon.

Kan FSH variere?

FSH, LH og Ø2 kan variere fra syklus til syklus og må gjentas flere ganger for å gi mening. En kombinasjon av relativ høy Ø2 og enda normal FSH tyder på for tidlig rekruttering av follikler, ofte kombinert med korte menstruasjonssykler. Dette kan bety lav ovarialreserve.

Hva er LH og FSH?

Luteiniserende og follikkelstimulerende hormoner

Hypofysens fremre lapp utskiller to hormoner – LH, luteiniserende hormon og FSH, follikkelstimulerende hormon – som regulerer produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner.

Hva betyr lav østradiol?

Østradiol er en type østrogen som lar seg måle. Lave verdier kan indikere at eggstokkene dine er i ferd med å svikte. Østradiolverdier under 0,12 nmol/L (kan variere mellom ulike laboratorier) kan tyde på at du har nådd menopausen.

Hva er luteiniserende hormon?

Luteiniserende hormon, LH, er et hormon som stimulerer østrogen- og testosteronproduksjon. LH produseres i hypofysens forlapp og utskilles etter stimulering med LHRH fra hypothalamus.

Hva skal progesteron ligge på?

Det tas utgangspunkt i at pasienten har normale sykluser på 28 dager. Prøve skal tas på 21. dag i syklus. Dersom progesteron er høyere enn 20 nmol/L, er man sikker på at pasienten har hatt eggløsning.

Hvordan diagnostisere overgangsalder?

Vanligvis kan legen stadfeste at det er overgangsalder du gjennomgår ut fra symptomer og alder. Er du yngre enn 40 år, kan du ta en blodprøve som heter FSH for å være helt sikker.

Hvordan sjekke tidlig overgangsalder?

Symptomer på tidlig overgangsalder

De vanlige symptomer med hetetokter, nattesvette og dårlig søvn viser seg. Etter hvert kan det på grunn av østrogenmangel komme symptomer fra skjede og urinveier med smerter ved samleie, utflod, tilbakevendende urinveisinfeksjoner, eventuelt hyppig vannlating.

Hvor lenge uregelmessig mens før overgangsalder?

Overgangsalderen kan deles inn i 4 faser: Premenopause: regelmessig menstruasjon med 3-5 ukers intervaller. Perimenopause: uregelmessig menstruasjon, med kortere eller lengre intervaller enn fra 3 til 5 uker. Menopause: tidspunkt for siste menstruasjon.