Hva er årsaken til muskelsvinn?

Hvilke sykdommer kan ramme musklene?

Her eksempler på muskelsykdommer:
 • Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) LGMD er en fellesbetegnelse for flere sjeldne, arvelige muskelsykdommer. …
 • Duchenne muskeldystrofi. …
 • Beckers muskeldystrofi (BMD) …
 • Dystrofia myotonica. …
 • Pompe sykdom. …
 • Mitokondriesykdommer. …
 • Multippel sklerose (MS) …
 • Myasthenia gravis.

Hvordan oppdage muskelsykdom?

Biopsi fra angrepet muskel er alltid en viktig undersøkelse i utredningen. En kan ved mikroskopisk undersøkelse og andre tester fra vevsprøven skille arvelige myopatier fra myositt og rabdomyolyse. Også metabolske muskelsykdommer kan påvises.

Hvordan starter sykdommen ALS?

ALS starter gjerne snikende, med en gradvis innsettende funksjonssvikt i en arm eller et bein, eller med vansker med svelging eller tale. I starten kan det være vanskelig å forstå at det dreier seg om ALS, og det tar ofte tid før diagnosen kan stilles med sikkerhet.

Hvordan utelukke ALS?

Noen av de vanlige funnene ved ALS er unormale reflekser, muskelsvakhet og delvise lammelser. ALS diagnostiseres først og fremst gjennom en klinisk undersøkelse, men undersøkelsesmetoder som for eksempel elektromyografi og MR-undersøkelse brukes også.

Når mister man muskelmasse?

Man mister ingen muskler om man slutter å trene, og man får ingen nye om man begynner. Starter vi å trene vil vi som regel øke omkrets (hypertrofi), og styrken på musklene. Slutter vi derimot å trene styrke, vil musklene minske i omkrets (atrofi), og vi blir etter hvert svakere (detraining).

Hva er en nervesykdom?

Nervesykdommer er sykdommer som rammer hjerne og ryggmarg (sentralnervesystemet) eller de perifere nerver. Nervesykdommer kan ha mange årsaker, for eksempel forgiftninger, infeksjoner eller svulster. Læren om nervesykdommer betegnes nevrologi, og en nevrolog er en lege som er spesialist i nervesykdommer.

Hvordan oppleves muskelsmerter?

Det kan oppleves som smerter, som ømhet slik at det gjør vondt å bevege den, stivhet og det kan gi nedsatt funksjonsevne og bevegelighet.

Hvilke sykdommer kan ramme sentralnervesystemet?

Hjerne og nerver
 • ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose)
 • Multippel sklerose (MS)
 • Kronisk utmattelsessyndrom – CFS/ME.
 • Alzheimer og demens.
 • Hjerneslag.
 • Migrene.
 • Parkinsons sykdom.
 • Epilepsi.

Hva er muskel og skjelettlidelser?

Muskel– og skjelettskader, sykdommer og plager rammer de fleste av oss i løpet av livet. De vanligste muskel- og skjelettlidelsene er ryggsmerter, nakkesmerter, brudd (inkludert osteoporose), artrose, andre skader, og andre revmatiske sykdommer.

Hva er revmatiske lidelser?

Revmatiske sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som angriper ledd, muskler, senehinner, nerver, hud, lunger, slimhinner og andre organer.

Er me en muskelsykdom?

ME er en komplisert sykdom med symptomer som utmattelse og anstrengelsesutløst sykdomsfølelse, muskelsmerter og søvnforstyrrelser. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende utmattelse med svingende forløp. Sykdommen er ikke smittsom.