Hva betyr lav kreatinin?

Hva er normalt kreatinin nivå?

Kreatinin brukes som et mål på hvor godt nyrene filtrerer blodet. Normalverdier: Voksne menn 60–105 mmol/l. Voksne kvinner 45–90 mmol/l.

Hva kan være tegn på nyresvikt?

Symptomer på kronisk nyresvikt
 • Hyppig vannlating, spesielt om natten (nokturi)
 • Hevelse i bena og hevelser rundt øynene (væskeopphopning)
 • Høyt blodtrykk.
 • Tretthet og svakhet (fra anemi eller opphopning av avfallsprodukter i kroppen)
 • Tap av matlyst, kvalme og oppkast.
 • Kløe, får lett blåmerker, og blek hud (anemi)

Hvordan merker man nedsatt nyrefunksjon?

Tretthet, kvalme, dårlig appetitt, brekninger, vekttap og plagsom hudkløe er typiske symptomer når uringiftene opphopes i organismen, og konsentrasjonen av røde blodlegemer i blodet faller. Det siste skjer fordi utskillelsen av erytropoietin (EPO – et bloddannende hormon som dannes i nyrene) faller.

Hva forteller kreatinin?

150 μmol/l kan være normalt hos en mannlig kroppsbygger, mens en kreatininkonsentrasjon på 60 μmol/l hos en mager gammel kvinne kan bety alvorlig nyresykdom. Økende kreatininverdi tyder på forverring av nyrefunksjonen, mens reduksjon i kreatinin som regel betyr bedret nyrefunksjon.

Er nedsatt nyrefunksjon farlig?

Ved akutt nyresvikt blir urinproduksjonen nedsatt (oliguri), og urinproduksjonen kan stoppe helt opp (anuri). Akutt nyresvikt er en farlig tilstand med høy dødelighet. Akutt nyresvikt kan være en bivirkning av visse legemidler og kan også skyldes forgiftninger.

Hva er høy kreatinin?

Høy kreatinin i blodet viser at nyrene renser dårlig, det vil si at nyresykdommen allerede har utviklet seg langt. Høy eggehviteutskillelse i urin indikerte en raskere utvikling av nyresykdommen, forteller Hallan.

Hva er årsaken til høy kreatinin?

Ved inntak av kjøtt ses økt kreatinin i serum og urin ved at kreatin kan omdannes til kreatinin. Høyt kjøtt- og/eller proteininntak kan også gi en transitorisk GFR-økning. Kjøttmåltider vil derfor i betydelig grad kunne innvirke både på S-Kreatinin og utskilt mengde av kreatinin i urin.

Hvilke blodprøver viser nyresvikt?

Den viktigste blodprøven er måling av kreatinin. Ved nedsatt nyrefunksjon stiger kreatinin-verdien i blodet ganske raskt. Prøven er også velegnet til å følge forløpet av en akutt nyreskade. Elektrolytt-verdiene i blodet kan også være unormalt høye eller lave som følge av utilstrekkelig filtrering av blodet i nyrene.

Hvordan merke nyreproblemer?

Symptomer
 • Slapphet og slitenhet som følge av anemi (nedsatt blodprosent) eller opphopning av avfallsstoffer i kroppen.
 • Tap av matlyst, kvalme og brekninger.
 • Hyppig vannlating, særlig om natta.
 • Hevelse i bena og rundt øynene på grunn av væskeopphopning i kroppen.
 • Kløe, lett for å få blåmerker, bleik hud (anemi)

Hvordan får man sjekket nyrene?

Ta med urinprøve. Hos lege blir blodet og urinen testet for å sjekke om du har akutt nyreskade. Du kan også trenge andre tester, som for eksempel en lavdose CT urinveier for å sjekke om nyrene er hovne eller om det er fysisk blokkering i en eller begge nyrene.

Hvor lenge kan man gå med nyresvikt?

Kronisk nyresykdom er en alvorlig langvarig sykdom, men mange lever med denne tilstanden i mange år. Utsiktene er best hvis nyreskadene oppdages tidlig. Jo tidligere du starter behandling, jo raskere kan du bremse ned ytterligere skade.