Hva betyr Bowen?

Hva er symptomer på hudkreft?

De vanligste symptomene på hudkreft er: sår i huden som blør lett og ikke gror. rødlig hudfortykkelse med kløe/ubehag. misfargede knuter i huden som vokser.

Hva er basalcellekreft?

Hva er basalcellekreft? Basalcellekreft er en ondartet, men langsomtvoksende svulst i huden. Den sprer seg ikke med blod eller lymfe til andre organer og har således en utmerket prognose. Forekomsten har økt i mange år, og i Sverige registreres rundt 50 000 tilfeller årlig.

Hva er Ulcerasjon?

Ulcerasjon er et sår eller en defekt i huden som går ned i dermis (lærhuden).

Kan man dø av basalcellekreft?

Man skal ikke vente lenge med å gå til lege med symptomer på basalcellekreft. Sykdommen er unntaksvis dødelig, men hvis svulsten får vokse, vil den etter hvert gi plager og bli stadig vanskeligere å behandle. Det er sjeldent at basalcellekreft sprer seg til lymfeknuter eller andre organer.

Kan hudkreft behandles?

De fleste får behandling for hudkreft tidlig og blir kvitt sykdommen, men hudkreft med spredning kan i noen tilfeller være livstruende.

Hva skjer når man får hudkreft?

Symptomer på hudkreft

Sår i huden som ikke gror, eller blør lett. Hudfortykkelse som er rødlig, klør eller gjør vondt. Knuter i huden som vokser og har annen farge enn resten av huden. Utslett som er eksemlignende, og har skorper som detter av og vokser ut igjen.

Hvordan tester man seg for hudkreft?

Utredning og diagnose

Dersom kreft mistenkes, skjæres hudområdet ut og sendes inn for undersøkelse. I tillegg gjøres klinisk undersøkelse av nærliggende lymfeknuter. Er det mistanke om spredning, vil du bli utredet videre med bildeundersøkelser, som for eksempel CT eller MR.

Hvordan behandle basalcellekreft?

Basalcellekreft behandles først og fremst med kirurgi, ved at området med kreftceller skjæres bort. Inngrepet gjøres vanligvis i lokal bedøvelse. Den videre behandlingen er fotodynamisk behandling (PDT), stråling, frysing med flytende nitrogen eller varmebehandling med avskrapning.

Hvordan utvikler hudkreft seg?

De første forandringene er ofte små bleke eller svakt røde knopper som flyter sammen og danner en liten knute. I midten oppstår et sår som ikke vil gro, men som i perioder dekkes av en tørr sårskorpe. En annen type viser seg ved en eksemlignende flekk som er rød, og som flasser.

Hva er et basaliom?

Basaliom er den vanligste formen for hudkreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg i kroppen. Basaliom er derfor ikke farlig for «liv og helse» på samme måte som andre typer kreft. Likevel må den behandles, fordi den ellers vil vokse og skade omkringliggende vev.

Når føflekker klør?

Hvis en føflekk endrer form eller størrelse, bør du ta en sjekk. Det samme gjelder hvis de er asymmetriske i formen, klør, blør og irriterer eller endrer farge. Hvis det er føflekkreft i familien øker sjansen for at du selv blir rammet. Det kan derfor være lurt å sjekke seg oftere.